EOS Russias substansvärde 103,08 per aktie den 2 augusti 2007

Per den 2 augusti 2007 uppgick EOS Russias beräknade substansvärde till 2 382 MSEK (354,5 MUSD enligt kurs SEK/USD 6,7413). Substansvärdet per aktie var 103,08 kronor.

Substansvärdet per aktie är baserat på 23 104 283 aktier, vilket motsvarar totalt antal aktier i EOS Russia per den 2 augusti 2007.

EOS enskilt största innehav var UES. Den 2 augusti 2007, klockan 16:00 CET, noterades UES depåbevis (GDR) till 136,88 dollar beräknat som snittvärdet av köp- och säljkursen (mid-market price). Motsvarande värde för UES stamaktie var 1,3688 dollar.

Ovanstående beräkningar har inte granskats av bolagets revisorer.

EOS Russia är ett investmentbolag med säte i Stockholm. Bolagets övergripande mål är att erbjuda en attraktiv avkastning genom investeringar inom den ryska kraftsektorn. EOS Russias aktie är listad på First North vid Stockholmsbörsen sedan den 25 juni 2007.


Stockholm den 3 augusti 2007
EOS Russia

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sven Thorngren, vd: +46 8 509 001 80

Om oss

EOS Russia är ett investmentbolag med säte i Stockholm. Bolagets övergripande mål är att erbjuda en attraktiv avkastning genom investeringar inom den ryska elindustrin. EOS Russias aktie är listad på First North vid Stockholmsbörsen sedan den 25 juni 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar