Fler män än kvinnor använder digitala mötesplatser i karriären

Användningen av communities sprider sig till affärslivet. 16 procent av svenskarna använder digitala mötesplatser i karriären. Männen är de flitigaste användarna – 22 procent av männen, men bara 11 procent av kvinnorna har använt communities i arbetet. Främst används de som informationskälla och för att underhålla affärsrelationer eller knyta nya. Det visar en färsk undersökning från Episerver.

Episerver har intervjuat 1031 svenskar mellan 25 och 65 år om hur de använder digitala mötesplatser i arbetslivet. Resultatet visar att kvinnorna släpar efter – dubbelt så många män som kvinnor använder communities på ett strategiskt sätt i karriären.

Till exempel använder nio procent av männen, men bara fyra procent av kvinnorna webben för att underhålla och skaffa nya affärsrelationer. Männen är också bättre på att hålla sig framme när det gäller nya arbetsmöjligheter – sex procent av männen men bara två procent av kvinnorna har fått reda på intressanta jobb genom digitala mötesplatser.

Stockholmarna är också mer aktiva än övriga Sverige – tio procent av stockholmarna, men bara tre procent av norrlänningarna och skåningarna, använder till exempel digitala mötesplatser för att underhålla och skaffa nya affärsbekanta.

Så användes digitala mötesplatser i arbetslivet:

1. Som informations- och kunskapskälla 12 %
2. För att hålla kontakt med och få nya affärsbekanta 6 %
3. För att få reda på intressanta jobb 4 %
4. För att hålla kontakt med och få nya kunder 3 %
5. För att bevaka konsumenternas åsikter om mitt företag 2 %
6. För att hitta jobbkandidater 1 %

Om undersökningen:
Ett riksrepresentativt urval av 1031 svenskar i åldern 25-65 besvarade frågor om hur de använder digitala mötesplatser. Undersökningen genomfördes under vecka 33.

Definition digital mötesplats:
En digital mötesplats definieras som en webbplats där människor med ett gemensamt intresse kan hålla kontakt med sitt nätverk och sina vänner och engagera sig i gemensamma frågor. Värdet i mötesplatsen skapas genom kommunikationen mellan medlemmar via t.ex. diskussionsforum, grupper och gästböcker. Digitala mötesplatser kan vara av social natur, där Facebook och Lunarstorm är de mest kända, eller mer inriktade på näringslivet, såsom LinkedIn.

Om oss

EPiServer AB grundades 1994 och är ett privat bolag som utvecklar och distribuerar programvaran EPiServer. Vi är certifierad guldpartner till Microsoft och har fått högsta betyg, AAA, av Dun & Bradstreet sedan 2000. Vår verksamhet bedrivs med kontor i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Holland och Indien. Förutom produktutveckling erbjuder vi även utbildningar och driftstjänster. Hundratusentals redaktörer världen över arbetar dagligen med webbplatser utvecklade med hjälp av EPiServer CMS.

Prenumerera

Dokument & länkar