Penser Access: Episurf Medical - Adderar nya marknader

Omsättningen steg till SEKm 1,1 (0,5) under kvartalet, vilket var SEKm 0,3 under vårt estimat. Avvikelsen beror på något färre inopererade implantat. Under kvartalet inopererades 45st implantat jämfört med 20st året innan. Positivt är att antal order på implantat fortsätter att stiga och uppgår till 39st (29), något som indikerar en ökad försäljning under Q2’18. Vi ser fortsatt god potential för bolagets produkter och tjänster med anledning av: 1) fortsatt god tillväxt bland implantaten, nu uppe i 304 genomförda inplantat, 2) kliniska studier som bekräftar Episealers positiva effekter på patienter, 3) adderad AI tjänst i bolagets mjukvara (Epioscopy) samt 4) fortsatt geografisk expansion primärt i Västeuropa och Norden. Vi ser fortsatt hög potential i aktien till hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/adderar-nya-marknader/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera