Penser Access: Episurf Medical - Episealer-efterfrågan ökade 50% y/y

Omsättningen ökade till SEKm 0,5 (0,5) under kvartalet, vilket under vårt estimat. Avvikelsen beror på färre implantat-operationer, vilket uppgick till 19st under kvartalet jämfört med 30st som vi räknat med. Positivt är att antal order på implantat steg med 50% till 42st, något som borde visa sig i ökad försäljning under Q4. Vi sänker försäljningsprognosen för 18e och 19e med anledning av lägre försäljning under kvartalet än vi räknat med. Vi ser fortsatt god potential för bolagets produkter och tjänster med anledning av: 1) fortsatt god tillväxt bland implantaten, nu uppe i 244 genomförda inplantat, 2) kliniska studier som bekräftar Episealers positiva effekter på patienter, 3) höjning av priset för bolagets skademarkeringstjänst samt 4) fortsatt geografisk expansion primärt i Västeuropa och Norden. Vi ser fortsatt hög potential i aktien till hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/episealer-efterfragan-okade-50-yy/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera