Penser Access: Episurf Medical - Målsättning att genomföra 15,000 implantat per år

Omsättningen sjönk något till SEKm 0,9 (1,0) under kvartalet, vilket var under vårt estimat. Avvikelsen beror på ett något lägre pris per implantat. Under kvartalet genomfördes 40st implantat jämfört med 34st året innan. Positivt är att antal order på implantat steg med 38% till 36st (26), något som indikerar en ökad försäljning under Q1’18. Vi höjer vårt estimat för rörelsekostnaderna för 18e och 19e med anledning av bolagets ambitioner att nå sina nya operationella mål. Ett steg i detta har bolaget ingått ett konvertibelavtal om upp till SEKm 70. Vi ser fortsatt god potential för bolagets produkter och tjänster med anledning av: 1) fortsatt god tillväxt bland implantaten, nu uppe i 291 genomförda inplantat, 2) kliniska studier som bekräftar Episealers positiva effekter på patienter, 3) höjning av priset för bolagets skademarkeringstjänst samt 4) fortsatt geografisk expansion primärt i Västeuropa och Norden. Vi ser fortsatt hög potential i aktien till hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/malsattning-att-genomfora-15000-implantat-per-ar/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera