Kliniska resultat från användning av Episealer® kommer presenteras vid årsmötet för Svensk Ortopedisk Förening

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att den vetenskapliga sammanfattningen “Clinical results of an individualized mini-metal implant for focal cartilage lesions in the knee” av docent Karl Eriksson har accepterats för presentation vid Svensk Ortopedisk Förenings årskongress. Kongressen arrangeras i Karlstad den 27-31 augusti 2018. Sammanfattningen rör patienter som har behandlats med Episealer®-implantat för fokala broskskador. Resultaten kommer presenteras av docent Karl Eriksson från Södersjukhuset i Stockholm.

”Sammanfattningen beskriver att studien visar mycket goda resultat vid behandling av avgränsade symptomatiska broskskador. Resultaten visar bra patientrapporterade resultat och låg tidig revisionsfrekvens och det är precis det vi vill uppnå. Våra kunder vittnar om behandlingsgapet, och alla bevis for lyckad behandling av denna patientgrupp är oerhört intressanta” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar:

Om oss

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.