Ytterligare kliniska resultat från användning av Episealer® kommer presenteras vid årsmötet för Tysklands knäförbund

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att den vetenskapliga sammanfattningen “Clinical 2 years results after implantation of patient-specific mini-metal implants in middle-aged patients after previous frustrane cartilage surgery” av Priv.-Doz. Dr. med. Clemens Kösters har accepterats för presentation vid den 7:e årskongressen för Deutschen Kniegesellschaft (DKG, the German Knee Society). Kongressen arrangeras i München den 23-24 november 2018. Sammanfattningen rör patienter som har behandlats med Episealer®-implantat och som tidigare genomgått broskkirurgi med misslyckade resultat. Resultaten kommer presenteras av Priv.-Doz. Dr. med. Clemens Kösters från Maria-Josef-Hospital i Greven, Tyskland.

”Patienter som genomgått broskkirurgi utan lyckade resultat utgör en stor patientgrupp globalt. Vi är glada över att denna presentation av Priv.-Doz. Dr. med. Clemens Kösters, vilken fokuserar på just denna patientgrupp, har accepterats för detta viktiga möte”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar:

Om oss

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.