Epsilon fortsätter växa i rekordfart

Konsultföretaget Epsilon, ett av Sveriges största företag inom teknik- och systemutveckling, fortsätter växa organiskt och i rekordfart. Omsättningen första kvartalet 2012 ökade med 32 % jämfört med Q1 föregående år. Resultatet uppgår till 62,6 Mkr, vilket i sig är ett nytt rekord, och bolaget spår fortsatt stark omsättnings- och resultatutveckling för resten av året.

– Konsultmarknaden är i förändring och Epsilon är en drivande aktör i denna utveckling. Den fortsatt starka tillväxten och det faktum att vi nu successivt ökar våra marknadsandelar, är ett betyg på att satsningarna vi gjort varit och är rätt, säger Mats Boström, koncernchef på Epsilon.

Epsilon har utvecklat en unik affärsmodell som kombinerar fast anställda konsulter med kompetens från olika typer av nätverk – fristående specialister, ingenjörer under utbildning och ingenjörer som är på väg att, eller har gått i pension. Under 2012 kommer ett flertal nya tjänster och koncept att lanseras till marknaden.

– Vi startar det nya året, 2012, mycket starkt. Omsättningen i första kvartalet uppgick till
551,2 Mkr och resultatet uppgick till 62,6 Mkr. Omsättningstillväxten uppgick till 32 % jämfört med motsvarande period föregående år.

– I förra lågkonjunkturen, år 2009, uppställde vi målet att fördubbla omsättningen till 2 miljarder kronor. Nu har vi nått dit, och väljer därför att höja ribban ytterligare. Nu är målsättningen att fördubbla omsättningen ytterligare en gång till 4 miljarder år 2015, avslutar Mats Boström.

Omsättningen för 2011 uppgick till 1788 Mkr och resultatet blev 178 Mkr.

Mats Boström, koncernchef Epsilon
Telefon: 0703 – 79 07 45
E-post: mats.bostrom@epsilon.nu

www.epsilon.nu

 

Taggar:

Om oss

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder och medarbetare betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

Dokument & länkar