Epsilon i framgångsrik utbildningssamverkan

Maskinteknikprogrammet på Högskolan Dalarna är bäst i landet på samverkan mellan utbildning och näringsliv, enligt en undersökning gjord av Svenskt Näringsliv. Epsilon är ett av de företag som har engagerat sig djupast för att hitta fungerande former för samverkan.

– Det finns många positiva aspekter på samverkan med högskolan. Vi får möjlighet att påverka och på ett naturligt sätt ge signaler till högskolan om vad som är relevant och viktigt för oss. Det betyder i nästa steg att studenterna får relevant kunskap som efterfrågas i näringslivet. Det blir därmed både lättare för studenterna att hitta bra jobb, och lättare för oss att hitta medarbetare med rätt kompetens, säger Håkan Gustavsson, VD för Epsilons Utvecklingscentrum i Bergslagen. Epsilon har en etablerad verksamhet där man aktivt satsar på yngre blivande ingenjörer. Dessa ingår i Epsilon Future. Syftet är bland annat att skapa mötesplatser för äldre och yngre och att säkra kunskapsöverföringen till yngre medarbetare. Arbetet på Högskolan Dalarna är ett exempel på hur unga människor på ett naturligt sätt kan lotsas in i yrkeslivet. För studenterna blir effekten ökade möjligheter att hitta bra jobb med högre lön. Det gör att allt fler studenter lockas till Högskolan Dalarna. Per Carlsson, programansvarig för maskiningenjörsutbildningen, är mycket nöjd med resultatet. – Vi har satsat hårt på att koppla utbildningen till verkligheten och nu får vi kvitto på att det varit en lyckad satsning. Utan engagerade företag hade det dock aldrig gått. Epsilon är ett av de mest aktiva företagen i det här arbetet, säger Per Carlsson.

Taggar:

Om oss

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder och medarbetare betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar