Epsilon skriver samarbetsavtal med världsledande företag inom Automotive

Epsilon skriver samarbetsavtal med världsledande företag inom Automotive Epsilon har tecknat ett samarbetsavtal med Volvo IT avseende konsulttjänster inom IT-området. - Volvo är redan en stor kund hos oss. Nu får vi möjlighet att utöka och fördjupa det samarbetet, säger Staffan Andersson, vd Epsilon AB. - Avtalet är av betydande vikt för oss och kan innebära ökade uppdragsvolymer, menar Lars Johansson vd vid Epsilons dotterbolag Epsilon HighTech Engineering AB. Vi ser det som ett erkännande av vårt tidigare arbete och kompetens inom området. Epsilon blir en av ca fem prioriterade samarbetspartners. Tillsammans ska leverantörerna säkerställa 75 procent av Volvo IT:s totala behov av ca 600 konsulter. Epsilon kommer att, i samarbete med systerföretagen Sigma och Teleca, få tillgång till samtliga konsultförfrågningar för Volvo IT i Sverige. Vid valet av leverantör spelade bolagens gemensamma geografiska täckning en stor roll liksom den sammanlagda leveranskapaciteten och en historia som viktig leverantör till andra bolag inom Volvo Group. Tyngdpunkten i avtalet ligger på systemutveckling men omfattar också konsulttjänster inom områden som processanalys, metoder, testning, systemförvaltning, projektledning och installation. Avtalet löper på två år men målsättningen är att skapa ett långsiktigt samarbete. Epsilon är en ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster inom högteknologisk produktutveckling och har drygt 1 000 medarbetare. Genom att utveckla produkter och koncept från idé till marknad, flyttar Epsilon fram sina kunders marknadspositioner. Epsilon är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. (www.epsilongroup.net) För ytterligare information, kontakta: ·?Staffan Andersson, vd Epsilon AB, mobil 0703-27 39 00 ·?Lars Johansson, vd Epsilon HighTech Engineering AB, mobil 0706-27 69 67 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/13/20020313BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/13/20020313BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder och medarbetare betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

Prenumerera

Dokument & länkar