Sveriges största grupparbete utvecklar Epsilon

Epsilon startade tidigare i år det man kallade ”Sveriges största grupparbete”. Syftet har varit att stimulera diskussioner och debatt om ingenjörens roll i framtiden. Arbetet, som har involverat såväl medarbetare som externa aktörer, har nu resulterat i en lista med hundra punkter där Epsilon vill bli ännu bättre.

Listan kallas ”Helt Hundra” och pekar i stort och smått ut färdriktningen för framtidens konsultföretag.

– Vi fick stort gensvar på vår uppmaning att delta i grupparbetet. Mer än 1500 idéförslag lämnades in. Det har varit ett omfattande men utvecklande arbete att sammanställa alla dessa friska idéer till en samlad och konkret vision för framtiden, säger Mats Boström, VD och koncernchef för Epsilon.

”Helt Hundra”-listan innehåller såväl konkreta idéer och åtgärdspunkter som visioner och förhållningssätt inom områden som exempelvis miljö, kompetens- och karriärutveckling, samhällsengagemang, försäljning, marknadsföring och nya tjänsteområden.

– Ett område där vi ser stor utvecklingspotential och goda möjligheter framöver är miljöområdet. Internt behöver vi både långsiktiga förändringar och snabbt genomförbara åtgärder. Den allra största miljönyttan kan vi dock göra i leveransen till våra kunder, genom att hitta lösningar som är miljömässigt bättre, fortsätter Mats Boström.

– ”Helt Hundra” är en framtidsagenda och utgör vår vägvisare till hur vi skall närma oss och förverkliga visionen om Framtidens konsult. Epsilon växer med god lönsamhet och ligger i topp jämfört med konkurrenterna. Detta är ett sätt att säkerställa fortsatt god utveckling, avslutar Mats Boström.

Om oss

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder och medarbetare betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

Prenumerera

Dokument & länkar