EQL Pharma tecknar avtal med ledande generika företag

EQL Pharma har tecknat ett treårigt samarbetsavtal, med möjlighet till förlängning, med ledande generikaföretag avseende läkemedlet Kaliumklorid. Avtalet innebär att försäljningen av läkemedlet på den norska, danska och finska marknaden kommer skötas av samarbetspartnern.

EQL bedömer att lönsamheten blir likartad som om bolaget säljer på egen hand men att andra fördelar överväger som tex en mindre rörelsekapitalbindning och högre penetration. Samarbetet sker genom en vinstdelning där parterna får en i förväg bestämd procentuell andel. Detta innebär att omsättningen från affären och täckningsbidraget från affären blir en och samma sak för EQL Pharmas del.

Lanseringen av Kaliumklorid i Sverige och Danmark beräknas ske under H1 2018, följt av Norge och Finland under 2019.

Kaliumklorid EQL Pharma är en del av EQL Pharmas långsiktiga satsning på nya strategiska nisch-generika med liten eller ingen konkurrens. Den totala omsättningen i Sverige och Danmark är cirka 140 mkr årligen och det finns för tillfället en konkurrent i tillägg till originalbolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 9 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Om oss

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en basportfölj innehållande 15 produkter och en produktlinje som till och med 2015 omfattar åtta first-in-class generics" (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet)."

Prenumerera

Dokument & länkar