Kvartalsrapport juli – september 2016

Juli - september och januari-september  2016

  • Koncernens omsättning för tredje kvartalet uppgick till 3,1 (7,5) MSEK, en minskning med 58%. Koncernens omsättning för de första 9 månaderna uppgick till 20,6 (20,4) MSEK, en ökning med 1%.
  • Bruttovinsten uppgick för kvartalet till 3,5 (5,0) MSEK, en minskning med 31%. Bruttovinsten uppgick för perioden till 15,5 (14,1) MSEK, en ökning med 10%.
  • EBITDA för kvartalet uppgick till 0,4 (1,8) MSEK, en minskning med 77%. EBITDA för perioden uppgick till 4,9 (4,3) MSEK, en ökning med 13,6%.
  • Resultat per aktie blev 0:00 (0:08) kr för kvartalet. Resultat per aktie blev 0:16 (0:17) kr för de första 9 månaderna.
  • Likvida medel, inklusive outnyttjade beviljade krediter, var 28,6 (1,8) MSEK vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

  • EQL Pharma har under kvartalet utökat sin pipeline genom in-licensiering av ytterligare två produkter. Lanseringen av produkterna förväntas ske under andra halvåret 2018.
  • Under kvartalet har EQL Pharma Zonisamide blivit godkännt för lansering av danska myndigheter.
  • Under kvartalet har EQL Pharma vunnit en mindre upphandling hos Folkhälsomyndigheten för att säkerställa försörjning av vissa antibiotika.

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering under 2017 och framöver. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (6) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Verksamheten

VDs kommentar

EQL har haft ett svagt kvartal som tidigare aviserats. Orsaken är framförallt att flera produkter såldes slut under kvartal ett. Lagret håller nu på att fyllas på och de flesta produkterna är klara för försäljning igen under fjärde kvartalet.

Utvecklingsprojekten har framskridit väl under kvartalet och pipeline har utökats med ytterligare ett par in-licensieringar med beräknad lansering under andra halvåret 2018. Under kvartalet har dessutom EQL Pharma Zonisamide blivit godkänt för försäljning i Danmark.

Under kvartalet har bolaget rekryterat två medarbetare för att förstärka affärsutvecklingsfunktionen och projektledningskapaciteten. De går i tjänst under fjärde kvartalet.

Eftersom en signifikant  del av EQL Pharmas värde finns i vår pipe-line kommer bolaget från 2017 och framåt att redovisa sin pipe-line. Redovisningen kommer sannolikt innehålla antal produkter och ungefärlig lanseringstidpunkt. Bolaget kommer även att informera om när ansökan om marknadsföringstillstånd inlämnats till myndigheterna.

Produktutveckling

EQL har en pipe-line av produkter för lansering under 2017 och framåt, varav det absoluta flertalet idag saknar konkurrens. Produktutvecklingen görs i samarbete med partners i Indien, Indonesien och Kina.

Om oss

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en basportfölj innehållande 15 produkter och en produktlinje som till och med 2015 omfattar åtta first-in-class generics" (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet)."

Prenumerera

Dokument & länkar