Alfred Berg utnyttjar övertilldelningsoption avseende aktier i Ballingslöv

Detta pressmeddelande får ej distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan Alfred Berg utnyttjar övertilldelningsoption avseende aktier i Ballingslöv I samband med börsintroduktionen av Ballingslöv International AB ("Ballingslöv") erhöll Alfred Berg en option av EQT Scandinavia I att sälja ytterligare högst 1.045.761 aktier i Ballingslöv i syfte att täcka eventuell övertilldelning. Alfred Berg har nu utnyttjat övertilldelningsoptionen fullt ut, vilket innebär att EQT Scandinavia I sålt sammanlagt 6.767.504 aktier i Ballingslöv i samband med börsintroduktionen. Efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen uppgår EQT Scandinavia I's innehav i Ballingslöv till 1.982.496 aktier, motsvarande 18,5 procent av kapital och röster i bolaget. För ytterligare information EQT Partners AB Fredrik Åtting, Partner Tel: 08-440 53 06 Mobil: 070-544 06 38 Caroline Rosén, Partner, Investor Relations and Communications Tel: 08-440 53 37 Mobil: 070-589 00 37 EQT är en nordeuropeisk riskkapitalgrupp som grundades 1994 och består av fem riskkapitalfonder, varav en är EQT Scandinavia I, vilka sammanlagt disponerar drygt 3 miljarder euro. EQTs affärsidé är att förvärva medelstora företag i norra Europa och utveckla dessa genom att vara aktiv ägare. EQT har för varje enskilt innehav en placeringshorisont på tre till åtta år. EQT Partners AB är investeringsrådgivare åt EQTs samtliga fonder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00840/wkr0002.pdf

Om oss

EQT is a leading investment firm with approximately EUR 50 billion in raised capital across 28 funds. EQT funds have portfolio companies in Europe, Asia and the US with total sales of more than EUR 19 billion and approximately 110,000 employees. EQT works with portfolio companies to achieve sustainable growth, operational excellence and market leadership.

Prenumerera

Dokument & länkar