Bactiguard väljer EDB ErgoGroup SYSteam för införande av nytt affärssystem

EDB ErgoGroup SYSteam har slutit avtal med medicinteknikföretaget Bactiguard om leverans av affärssystemet Jeeves Universal. Affären är en helhetslösning och omfattar bland annat ekonomi, order, produktion, lager och leverans. Totalt berörs 30 användare.

Bactiguard har expanderat kraftigt de senaste åren, både i Sverige och internationellt. Införandet av ett nytt affärssystem skall främja fortsatt tillväxt och möjligheten att arbeta med ett effektivt, sömlöst IT-stöd som också kan anpassas till framtida verksamhetsförändringar.

”EDB ErgoGroup SYSteam har kvalificerade verksamhetskonsulter, spetskompetens inom Jeeves och lång erfarenhet av liknande projekt. Vi är övertygade om att samarbetet kommer att bli lyckat och ser fram emot att arbete med dem framöver”, säger Ewa Ställdal, vice vd, Bactiguard.

”Bactiguard är ett väldigt spännande tillväxtbolag med verksamhet på en global marknad. Med företagets framgångar kommer förstås också behovet av ett kraftfullt IT-stöd. Att Bactiguard nu väljer EDB ErgoGroup SYSteam för införandet av Jeeves Universal känns därför väldigt glädjande. Vi vill förstås gärna vara en stark och nära partner också i bolagets fortsatta tillväxt”, säger Niclas Ekblad, Sverigechef EDB ErgoGroup SYSteam.

”Affärssystemet är en viktig del i verksamhetsutvecklingen, men vi behöver också professionella konsulter som kan implementera det för att stödja våra processer och arbetsmetoder på rätt sätt redan från början. EDB ErgoGroup SYSteam har ett starkt team som vi har ett stort förtroende för”, fortsätter Ewa Ställdal, vice vd, Bactiguard.

“VI är väldigt glada över möjligheten att arbeta tillsammans med Bactiguard, ett mycket dynamiskt tillväxtföretag med världsunikt patent
som hindrar bakterier att fästa på ytan av medicintekniska produkter, till exempel katetrar”, kommenterar Elisabeth Stiernstoft, VD på SYSteam Universal som har genomfört affären.

Kontaktpersoner
Niclas Ekblad, VD Sverige, +46 (0)70 561 89 76
Camilla Erixon, Kommunikationschef Sverige, +46 (0)70 308 93 40

Ewa Ställdal, vice VD, Bactiguard, +46 (8) 440 58 80

Om EDB ErgoGroup SYSteam
EDB, ErgoGroup och SYSteam går samman och skapar en ledande nordisk IT-aktör. Tillsammans är vi en starkare partner till kunderna genom en bredare lösnings- och tjänsteportfölj. Vi har en hög verksamhetskompetens från en rad branscher. Genom sammanslagningen får vi en ökad lokal närvaro i hela Sverige med en global leveransmodell. Vi hjälper våra kunder att få konkret nytta av IT genom hela värdekedjan, från lösningar och konsulttjänster till outsourcing.

Koncernen har cirka 10 000 anställda och en årlig omsättning på närmare 16 miljarder SEK. Bolaget, med huvudkontor i Oslo, är noterat på Oslo Börs och har 135 kontor i 16 länder världen över och en betydande verksamhet både på den norska och svenska marknaden. Den svenska verksamheten har en årlig omsättning på ca 3,6 miljarder SEK och finns på 40 orter med 2 550 anställda.

Om Bactiguard
Bactiguard erbjuder lösningar, produkter och system som förebygger vårdrelaterade infektioner. I produktportföljen finns medicinska produkter, bland annat katetrar med ett ytskikt som hindrar bakterier att få fäster vilket kraftigt reducerar infektionsrisken. Bolaget finns idag på drygt 20 geografiska marknader och omsätter cirka 127 miljoner kronor (2009).

Dokument & länkar