ErgoGroup och Securitas AB ingår femårigt avtal om handterminaler för väktare.

(Tønsberg, Norge, 25 september 2008) – Securitas AB har för sin europeiska verksamhet valt ErgoGroup som driftpartner i ett stort projekt som ska förse uppemot 5 000 väktare i Europa med handterminaler. Projektet ger Securitas bättre produktionskvalitet och tillgänglighet, säkrad informationstillgång samt effektivare rapportering till kund av väktarnas utförda uppdrag.

Avtalet med Securitas omfattar leverans av maskinvara, applikationsförvaltning, applikationsdrift och depåtjänster såsom hantering av handterminalerna med uppdatering av programvaran m.m. ErgoGroup har sedan tidigare ett liknande avtal med Posten som omfattar cirka 9 000 mobila anställda i Norden. Avtalet är ett av de största i sitt slag i Europa.

– Detta är ett spännande avtal för ErgoGroup och en fjäder i hatten för vår satsning på mobila tjänster, säger Terje Mjøs, vd i ErgoGroup. De erfarenheter vi fått genom tidigare mobilitetsuppdrag har varit tongivande för det avtal vi nu ingått med Securitas. Securitas är med sina 250 000 anställda i världen, varav 100 000 i Europa, en mycket intressant kund för oss. Vi får samtidigt möjlighet att visa att vi kan leverera även utanför Norge.

– Bakgrunden för avtalet med ErgoGroup är Securitas fokus på utveckling och väktartjänster av högsta kvalitet, säger Lars Franzon, vice vd för IT & Production Tools Securitas Europe. Genom avtalet får våra väktare bättre möjlighet att rapportera sina uppdrag i realtid plus ökad informationstillgång ute på fältet. Dessutom får vi successivt bättre möjligheter till positionering och navigering vilket ger ökad säkerhet och precision. Projektet innebär effektivisering och kvalitetsförbättring i produktionen av väktartjänster hos våra kunder och för våra ledningscentral.

I praktiken fungerar lösningen så att väktarna laddar ned uppdaterade instruktioner på en specialanpassad handdator via 3G-nätet, eller något annat tillgängligt nät, och i realtid loggar sina uppdrag. Handdatorn levereras med GPS och kamera och ger därmed väktarna – utöver positionering och navigering – möjlighet att skicka bilder till larmcentralen om så skulle behövas.

Prenumerera

Dokument & länkar