Finndomo AB blir Hjältevadshus

Småhustillverkaren Finndomo AB byter namn till Hjältevadshus AB. Namnbytet markerar att bolaget nu definitivt lämnar det senaste årets tuffa period bakom sig för att tillsammans med den nya ägaren Pulsen utveckla bolaget till att bli marknadens bästa småhustillverkare avseende utbud och kvalitet.

- Vi är glada att kunna ta tillbaka vårt gamla företagsnamn Hjältevadshus. Ett varumärke, som för generationer har utstrålat kvalitet och trygghet, säger vd Henrik Österberg. Pulsen AB borgar för att bolagets ekonomi nu står på fast mark och Pulsens kapitalinsats, tillsammans med ackordsvinsten, har förstärkt bolagets egna kapital med över 150 miljoner kronor. De ekonomiska tillskotten från Pulsen ska användas till att förstärka försäljningsorganisationen och utveckla hussortimentet.

Rekonstruktionen och saneringen av Finndomo AB avslutades i januari detta år. Som en del av detta koncentreras verksamheten till Hjältevad, medan tillverkningen på övriga orter har lagts ned.

- Vi har nu genomfört en omfattande sanering av verksamheten. Vi har anpassat våra kostnader till vår betalningsförmåga. Även om volymerna på bostadsmarknaden fortsatt ligger på en låg nivå har vi nu anpassat vår verksamhet till nuläget och vi ser med tillförsikt på framtiden, säger bolagets VD Henrik Österberg.

– Vi ska förenkla och förstärka vårt sortiment. Vi har en stark och långsiktig ägare och håller på att bygga upp en stark säljkår, fortsätter Henrik Österberg.

Hjältevadshus har redan förstärkt försäljningsorganisationen med Dan Eriksson, en av Sveriges främsta hussäljare. Dan har också engagerats som marknadsutvecklare och som säljare i Värmland.

Hjältevadshus verksamhet baseras på den beprövade volymhustekniken och består dels av produktion av lägenheter och grupphus i samarbete med byggherrar och kommuner och dels av produktion av styckehus till slutkonsumenter. Idén är att producera husen i fabrik för att kunna erbjuda hög kvalitet och undvika risk för fukt.

Pulsen AB gör en långsiktig satsning i en ny bransch som man tror på. Pulsen AB tar också över bolagets fastighetsbestånd inklusive den nu nerlagda fabriken i Hässleholm.

- Vi har tagit över ett mycket professionellt småhusföretag i en långsiktig satsning på en bransch, som vi tror på. Det kommer alltid att finnas behov av denna typ av småhus och efter den långa nedgång på byggmarknaden som vi upplevt under senare år råder det brist på småhus och därför kommer efterfrågan långsiktigt att öka, säger Pulsen ABs vd och grundare Wigar Bartholdson.

För mer information: VD Henrik Österberg, tel. 072 544 6293. För bilder gå till www.hjaltevadshusmedia.se

Hjältevadshus AB:s hus säljs under varumärket Hjältevadshus. Bolaget projektutvecklar också hela bostadsområden med villor, grupphus och lägenheter. Hjältevadshus bygger sina hus och lägenheter inomhus i fabriken i Hjältevad enligt en långt driven industriell byggmetod. Bolaget sysselsätter ca 120 personer.

Pulsen AB är ett av Sveriges större IT-företag med nästan 400 anställda och en omsättning på 1,5 miljarder kronor. Företaget är familjeägt och har en lång tradition av expansion genom långsiktighet. Företaget arbetar över hela Sverige och har kontor på sex orter: Borås, Göteborg, Karlstad, Malmö, Stockholm och Trollhättan. Pulsen har även ett fastighetsbolag och en förvaltningsverksamhet.