Ny stor order till Hjältevadshus

Hjältevadshus har fått uppdraget att bygga 17 radhus i Vendelsö. Beställare är Einar Mattsson-koncernen i Stockholm. Ordervärdet ligger på 30 Mkr. Det småländska småhusföretaget har redan tidigare byggt de två första etapperna i Vendelsö utanför Stockholm.

- Vi känner oss trygga med Hjältevadshus som samarbetspartner, sedan de tidigare etapperna och ser fram emot samarbetet i etapp 3, säger Ulf Ronnegren, projektledare för Vendelsö på Einar Mattsson Projekt AB.

Området har blivit mycket populärt, vilket visade sig vid säljstarten av etapp 3 under helgen, då 60% av radhusen bokades.

- Vi är glada att Einar Mattsson-koncernen uppskattar vårt tidigare samarbete och ser fram emot samarbetet kring etapp 3. Hjältevadshus har nu återtagit sitt gamla företagsnamn, säger vd Henrik Österberg. Vi gör det för att markera den kvalitet som namnet Hjältevadshus alltid stått för.

Einar Mattsson-koncernen är ett familjeföretag som varit verksamt på Storstockholms bostadsmarknad sedan 1935. Koncernen har i dag ca 350 medarbetare och omsatte ca 860 miljoner kr 2010. Koncernen förvärvar, bygger och förvaltar fastigheter åt sig själv och åt andra uppdragsgivare. Det egna fastighetsbeståndet består idag av ett 90-tal bostadsfastigheter, varav majoriteten är belägna i Stockholms innerstad. Projektbolaget har som mål att producera 150 bostadsrätter respektive 150 hyresrätter om året.

Detta är den andra stora ordern som Hjältevadshus har erövrat under den senaste veckan. Häromdagen kunde Hjältevadshus redovisa en beställning att bygga 30 bostadsrättsradhus i Sanda Ängar också utanför Stockholm till ett ordervärde på 40 Mkr.

- Vi har försäljningsmässigt haft en mycket bra vecka, avslutar Henrik Österberg.

För ytterligare information kontakta Henrik Österberg, vd Hjältevadshus tel 072 – 544 62 93. För bilder: www.hjaltevadshusmedia.se

Hjältevadshus AB:s hus säljs under varumärket Hjältevadshus. Bolaget projektutvecklar också hela bostadsområden med villor, grupphus och lägenheter. Hjältevadshus bygger sina hus och lägenheter inomhus i fabriken i Hjältevad enligt en långt driven industriell byggmetod. Bolaget sysselsätter ca 120 personer.

Media

Media

Dokument & länkar