E.on på väg mot smarta elnät med Ericsson

  • Ericsson ska drifta 600,000 smarta mätare när E.ON ökar datainsamling med 3000%
  • Smarta energinätverk (smart grid) kommer att effektivisera styrningen av elnätet och stötta en ökad andel förnyelsebar el i den samlade energimixen
  • Avtalet innebär ett konkret steg mot ett "Networked Society", där kommunikation, big data och molnbaserad datahantering formar framtiden även för branscher som energi, sjöfart och IT

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON), del av ett av världens största energibolag, har valt Ericsson (NASDAQ: ERIC) som leverantör av hostade lösningar inklusive konsultstöd och tjänster för systemintegration. E.ON är pionjärer inom utvecklingen av smarta energinätverk (smart grid) som har kapacitet att hantera stora datamängder och kan därmed erbjuda sina kunder en rad fördelar.

Ericsson's lösning innebär att data samlas in från ett stort antal elmätare och skickas vidare till E.ON:s interna IT miljö. Takten i insamlingen av data kommer att öka med 3000 procent. Ericsson kommer även att leverera supporttjänster på fältet. Avtalet är på fem år och omfattar 600,000 mätpunkter i norra Stockholm, Malmö, Örebro, samt i Norrköping and Skåne.

Ericsson Smart Metering är en tjänst som hjälper kunder som E.ON att bli mer effektiva i sin verksamhet. Lösningen är omfattande och innefattar bland annat driftstjänster, konsultstöd och tjänster för systemintegration samt avläsning, kontroll och hantering av mätare i systemet, Service Layer Agreement (SLA) management, service på fältet samt driftcentral.

Lösningen är ett viktigt steg mot den realtidsmätning som i morgondagens smarta energinätverk kommer att erbjuda E.ON:s kunder tillgång till ständigt aktuell information om deras energiförbrukning. Utvecklingen av smarta energinätverk (smart grid) är högt prioriterade i en rad länder, bland annat inom EU och USA, och kommer på sikt att skapa en infrastruktur för energi som hanterar både energi och enorma mängder realtidsdata.

Detta i sin tur skapar nya möjligheter att integrera även småskalig lokal produktion av förnyelsebar grön el i energimixen. Idag innebär gällande EU regler att nätoperatörer ska bygga ut sitt nät av smarta elmätare som ett steg på vägen mot smartare och mer hållbar energiförsörjning.

Per-Olof Lindholm, vd E.ON Elnät Sverige, säger: "På sikt tror vi att utvecklingen skapar ökade möjligheter för våra kunder att bli mer effektiva i sin energianvändning, något som i sin tur leder till ett mer hållbart samhälle."

Robert Puskaric, Ericssons chef för region Nordeuropa och Centralasien, som omfattar Skandinaven, säger: "Nu när vår vision om ett Networked Society blir verklighet och vi är på väg mot en värld med mer än 50 miljarder uppkopplingar, så tror vi att en stor del av den kommunikationen mellan maskiner (m2m) kommer att skapas av smarta mätare och energinätverk. Med vår globala storlek och expertis, vår kompetens och höga kvalitetskrav, så är vi unikt väl positionerade att hjälpa E.ON och företagets kunder att dra nytta av de stor fördelar utvecklingen skapar."

Idag förser Ericsson kunder ibland annat Estland och Italien med lösningar och tjänster till smarta energinätverk, uppdrag som gett värdefull erfrarenhet på området. I Norden har Sverige idag en ledande position på vägen mot smarta energinät.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

Elektrilevi release
Ericsson wins European smart metering award
Smart Metering Case Study: Acea
Ericsson to supply Managed Services to Acea for Automatic Meter Reading
Ericsson smart utilities product catalog

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.ericsson.com/press

Ericsson är en världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom nät som levererats av Ericsson och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2,5 miljarder abonnemang med tjänster.

Vi har idag fler än 110 000 medarbetare som arbetar för kunder i över 180 länder. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2012 hade företaget en försäljning på 227,8 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post:media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com