Ericsson förvärvar Elcoteq's verksamhet i Tallinn för att säkra tillverkningskapacitet i Estland

Ericsson har tecknat ett köpeavtal med Elcoteq, en underleverantör till Ericsson, gällande delar av tillverkningen i Estland. Köpeskillingen är EUR 30 miljoner, som hänför sig till lager och en mindre del övriga tillgångar. I avtalet ingår övertagandet av cirka 1200 anställda. Ericsson gör detta för att säkra tillverkningskapacitet i Estland.


Ericssons beslut beror på Elcoteqs omstrukturering och konsolidering av verksamheten i Europa. Elcoteq levererar radioaccessprodukter till Ericssons 2G och 3G basstationer samt optik och transmissionsutrustning.
Ericsson lade ut sin volymtillverkning på externa parter för mer än tio år sedan och den strategin ligger kvar.  
GSM utgör fortfarande den största delen av marknaden för mobilnät, men tillväxten av 3G/WCDMA ökar snabbt. Ökad användning av mobilt bredband och konvergensen till IP baserade bredbandsnät gör att utrullningen av utrustning för bredbandsaccess, routing och transmission ökar.
Avtalet omfattar övertagande av hyresavtal för produktionslokaler.
Affären förväntas genomföras under 2009. Affären kräver godkännande av berörda konkukrrensmyndigheter i respektive land.


Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät,och ansvarar för driften av nät med drygt 1 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 75 000 anställda hade Ericsson en  försäljning 2008 på 209 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och NASDAQ New York.
 
 
För mer information, se www.ericsson.com eller www.ericsson.mobi.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Ericssons pressavdelning
Telefon: +46 10 719 69 92
 
Ericssons investerarrelationer
Telefon: +46 10 719 00 00


Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2009 kl. 07.30


About Elcoteq
Elcoteq SE is a leading electronics manufacturing services (EMS) company in the communications technology field. Elcoteq's global service offering covers the entire lifecycle of products, from product development to after market services. By further combining mechanics expertise into its service offering, Elcoteq's vision is to be a leading integrated electronics manufacturing services (IEMS) company.
Elcoteq provides global end-to-end solutions consisting of product development services, supply chain management, NPI, manufacturing, and after market services for the whole lifecycle of its customers' products. These products include Personal Communications products such as mobile phones and their parts, Home Communications products such as set-top boxes and flat panel TVs as well as Communications Networks products such as base-stations, tower-top amplifiers, and microwave systems.


Elcoteq operates in 15 countries on four continents and employs some 19,000 people. The Group's consolidated net sales for 2008 totaled 3.4 billion euros. Elcoteq SE is listed on the Nasdaq OMX Helsinki Ltd.  For more information visit the Elcoteq website at www.elcoteq.com.
 

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com