Ericsson inviger globalt ICT-Center i Linköping

  • ICT-centret i Linköping är det första av Ericssons tre globala, högteknologiska och energieffektiva center som invigs
  • Tillsammans blir de tre centren en ny bas för Ericssons drygt 25 000 forsknings- och utvecklingsingenjörer runt om i världen
  • Ett viktigt steg i Ericssons strävan att både tillhandahålla industriledande teknologi genom så kallade molntjänster och innovationer snabbare ska nå marknaden

Efter tillkännagivandet i september förra året inviger Ericsson nu det första av tre globala ICT-center. Centret i Linköping blir därmed en viktig resurs för företagets forskning och utveckling samt för tjänsteorganisationen.

I dag finns Ericssons testlabb och datacenter spridda över hela världen. Strategin blir nu att konsolidera dessa till de nya centren. De globala ICT-centren kommer att stödja Ericssons fullständiga produktportfölj. De kommer också att vara mycket mer energieffektiva då de har placerats i områden med tillgång till förnyelsebar energi och tillförlitliga elnät.

Graham Osborne, Vice President Global ICT-Center program, på Ericsson, säger: "För oss är det här en mycket viktig milstolpe. Invigningen av det första globala ICT-centret visar hur Ericsson, som den ledande informations- och kommunikationsteknikleverantören, tar ytterligare ett steg i sin resa mot ett uppkopplat samhälle. Genom att erbjuda branschledande, molnbaserad teknologi kommer centret att göra det möjligt för våra tvärfunktionella team att arbeta på nya sätt och samarbeta inom företaget. Det ger oss möjlighet att få ut kvalitetsprodukter och tjänster till våra kunder snabbare än någonsin tidigare."

Ericsson har sin största forskning- och utvecklingsverksamhet i Sverige med fler än 9 000 anställda. Nästa år planeras centren i Rosersberg, i Sigtuna kommun, och Montreal, i Kanada, att invigas.

Centren är designade för mycket effektiv energiutnyttjande, hög flexibilitet och skalbarhet. Centren byggs i moduler vilket ger skalbarhet, vilket i sin tur säkrar ett effektivt nyttjande av kapacitet och utrymme. Ericsson uppskattar att kombinationen av arkitektur, design och val av plats kommer att minska energikonsumtionen med upp till 40 procent. Den väsentliga minskningen av koldioxidutsläpp är viktig i Ericssons vision om en mer hållbar framtid.

Information till redaktionen

Ericsson förstärker satsningen på FoU i Sverige - bygger globala ICT-Center

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med fler än 110 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2013 var koncernen försäljning 227,4 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com