Ericsson kommenterar rykten på marknaden

Ericsson  har noterat att det nyligen har förekommit spekulationer i media och på finansmarknaden rörande intresse från Cisco att förvärva Ericsson.

Den 9 november 2015 offentliggjorde de båda företagen ett globalt affärs- och teknologipartnerskap för att skapa framtidens nätverk. Det annonserade partnerskapet understöddes av flera avtal som inkluderar åtaganden för nätverkstransformation genom referensarkitekturer och gemensam utveckling, systembaserad styrning och kontroll, ett brett återförsäljaravtal och samarbete inom viktiga tillväxtmarknadssegment.

Hans Vestberg, VD och koncernchef samt medlem av Ericssons styrelse säger: "Vi noterar att det förekommer rykten på marknaden om att Cisco ska förvärva Ericsson. Dessa rykten kan möjligtvis vara pådrivna av annonseringen av ett partnerskap mellan de båda företagen som nyligen gjordes. Samtalen som har lett fram till annonseringen av partnerskapet har pågått under ett år och det har över huvudtaget inte förekommit diskussioner rörande samgående eller förvärv."

Information till redaktionen

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2014 var koncernen försäljning 228,0 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2015 kl. 08.00.

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com