Ericsson meddelar förändringar i ledningen

Ericsson meddelar förändringar i ledningen Ericsson har idag meddelat ett antal förändringar i den högsta ledningen. Jan Wäreby, fn Vice Verkställande Direktör och Chef för Marknadsområde Europa, Mellersta Östern och Afrika, har utsetts till Chef för Affärssegment Konsumentprodukter efter Johan Siberg. Utnämningen gäller från och med den 15 februari, 2000. Jan Wäreby kommer att vara baserad i Ericssons koncernkontor i London. Affärssegmentet Konsumentprodukter har sina huvudsakliga verksamheter i Lund respektive i Triangle Park i Förenta staterna. London erbjuder en bra central lokalisering för segmentsledningen. Johan Siberg, Vice Verkställande Direktör, kommer att flytta till ny tjänst som samordnare av den svenska verksamheten inklusive Ericssons representation i branchföreningar och i fackliga kontakter. Han kommer att delta i viktigare styrelser inom Ericsson och i styrgrupper för den svenska verksamheten. Marknadsområde Europa, Mellersta Östern och Afrika kommer att delas i två marknadsområden. Ragnar Bäck, fn Verkställande Direktör och landansvarig för Ericsson i Italien har utnämnts till Vice Verkställande Direktör, chef för Marknadsområde Västeuropa och medlem i koncernledningen. Utnämningen gäller från och med den 15 februari, 2000. Massimo Gentili, fn direktör och chef för området publika operatörer, utses från och med den 10 mars, 2000 till Verkställande Direktör och landansvarig för Ericsson i Italien. Utnämning av chef för Marknadsområde Östeuropa , Mellersta Östern och Afrika kommer att meddelas inom kort. Ericsson är den ledande leverantören i den nya telekomvärlden, med kommunikationslösningar där tele- och datateknik kombineras med frihet för användaren att vara mobil. Med över 100 000 medarbetare i 140 länder underlättar Ericsson kommunikationen för sina kunder - nätoperatörer, andra leverantörer av teletjänster, företag och konsumenter - över hela världen. Besök Ericssons Pressrum på: http://www.ericsson.se/pressroom FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Lars A. Stålberg, Senior Vice President, Corporate Communications Tel. 08-719 3162, 070-555 6066 Britt Reigo, Senior Vice President, Human Resources Tel. +44 20 7451 5620 Curriculum vitae: Ragnar Bäck, född 1944, kom till Ericsson 1969. 1984 utsågs han till direktör och marknadschef inom Publik Telekom. 1988-1992, direktör och chef för Europa, Austraien och Nya Zeeland. 1992- 1994, chef för Ericsson i Holland 1994- 1997, Verkställande direktör och chef för Ericsson Business Communications och Affärsområde Företagskommunikation 1998 - Verkställande Direktör och landansvarig Ericsson Italien. Massimo Gentili, född 1947, 1968- 1975 har arbetat med Ericsson i Italien under med programvaruutveckling samt 1991- 1994 som affärsenhetschef, mobila system. 1995 utsågs han till direktör och chef för Publika Operatörer vid Ericsson i Italien. Johan Siberg, född 1944, kom till Ericsson 1970. 1976- 1980 Chef för koncernfunktion Produktion 1980- 1984 Chef för Telekomverksamheten, Anaconda-Ericsson, Förenta staterna 1984- 1990 Produktionschef, Ericsson Telecom 1991- 1994 Direktör och Chef för Inköp, Logistik och Distribution 1994-1998 Chef för Affärsområde Mobiltelefoner och Terminaler 1998- Vice Verkställande Direktör och Chef för Affärssegment Konsumentprodukter Jan Wäreby, född 1956, kom till Ericsson 1980. 1983- 1990 olika chefsbefattningar inom försäljning och marknadsföring inom Ericsson i Förenta staterna . 1991- 1998, chefsbefattningar inom försäljning, marknadsföring inom Ericsson Radio Systems AB i Sverige inklusive som Direktör och Chef för Affärsenheten för Amerikanska Standards 1998- Vice Verkställande Direktör och Chef för Marknadsområde Europa, Mellersta Östern och Afrika, London. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar