Ericsson refinansierar delar av sin låneportfölj med en obligationsemission i EUR

Ericsson (NASDAQ:ERIC) har framgångsrikt emitterat en obligation under företagets obligationslåneprogram.

Transaktionen består av en fyraårig obligation om EUR 600 miljoner med fast kupongränta om 5,0 procent. Ericsson avser använda lånet för att refinansiera delar av sin låneportfölj och för allmänna koncernbehov. Lånet förlänger Ericssons genomsnittliga skuldförfallostruktur samt förstärker kapitalstrukturen.

De banker som genomfört transaktionen är BNP Paribas, Calyon och Deutsche Bank. Ericssons senaste transaktion på den euoropeiska obligationsmarknaden skedde under 2007.

Information till redaktionen
Mer information om Ericssons skuldstruktur finns på www.ericsson.com/ericsson/investors/bondholder/index.shtml

Ericssons multimedia material finns på www.ericsson.com/broadcast_room

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät,och ansvarar för driften av nät med drygt 1 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom det samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 75 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2008 på 209 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och NASDAQ New York.
 
www.twitter.com/ericssonpress

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Ericssons pressavdelning
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: press.relations@ericsson.com


Investerare
Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2009 kl. 18.00.

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar