Ericsson refinansierar sig via ett bilateralt obligationslån med Svensk Exportkredit

Ericsson har tecknat ett bilateralt obligationslån på USD 625 miljoner med SEK (AB Svensk Exportkredit). Lånet är till viss del garanterat av EKN (Exportkreditnämnden).
Ericsson har tecknat ett sjuårigt lån på USD 625 miljoner med SEK. Ericsson avser att använda lånet för att refinansiera delar av sin låneportfölj och för allmänna koncernbehov. Lånet förlänger Ericssons genomsnittliga skuldförfallostruktur samt förstärker kapitalstrukturen.
 
Information till redaktionen
Mer information om Ericssons skuldstruktur finns på http://www.ericsson.com/ericsson/investors/bondholder/index.shtml
Ericssons multimedia material finns på www.ericsson.com/broadcast_room


Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 250 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom det samägda bolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "kommunikation för alla" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 70 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2008 på 209 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och NASDAQ.
 
För mer information, se www.ericsson.com eller www.ericsson.mobi.


FÖR MER INFORMATION KONTAKTA gärna


Media
Ericssons pressavdelning
Telefon: 10 719 69 92
E-post: press.relations@ericsson.com


Investerare och analytiker
Ericssons investerarrelationer
Telefon: 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera