Ericsson sammanför marknadskompetens i Ericsson Sverige AB

Ericsson sammanför marknadskompetens i nytt Sverigebolag - Ericsson Sverige AB Ericsson kraftsamlar på den svenska marknaden och bildar det nya marknadsbolaget Ericsson Sverige AB, där kompetens från både mobil och fast tele- och datakommunikation samlas. Syftet är att fullt ut tillgodose kundernas behov av innovativa, lönsamma och framtidssäkra kompletta lösningar. Strukturen för det nya bolaget är nu klar. - Ericsson Sverige AB ska ansvara för all produkt- och tjänsteförsäljning för såväl fasta som mobila nät, till samtliga operatörer, företag, industriell och offentlig sektor verksamma på den svenska marknaden, säger Carl Wilhelm Ros, Förste Vice VD i Ericsson och styrelseordförande i det nya marknadsbolaget. Stommen i det svenska bolaget utgörs av nuvarande kund- och affärsstödsenheter från olika bolag inom Ericsson. - Sverige är en mycket avancerad marknad och en av de mest avreglerade i världen. Vi har en ny värld för kommunikation där fast och mobilt integreras, samtidigt som tele- och datakommunikation alltmer växer ihop. Därför är det viktigt att vi samlar all kompetens under ett tak, så att vi kan nå befintliga och blivande kunder med nya produkter och se till att dessa har en enkel ingång till Ericsson, säger Ingemar Nilsson, VD för Ericsson Sverige AB. Han fortsätter: - Vi kraftsamlar också kompetens för nya tillväxtsegment som exempelvis datakommunikation, hälsovårdssektorn och hemkommunikation. Ericsson Sverige AB bildades den 1 juli i år och kommer att vara fullt operativt den 1 januari 1999. Se Ericsson Sverige AB:s organisation nedan. Ericssons 100 000 anställda är verksamma i mer än 130 länder. Deras samlade kompetens inom fasta och mobila nät, mobiltelefoner och infokomsystem gör Ericsson till världsledande leverantör inom telekommunikation. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Ingemar Nilsson, VD, Ericsson Sverige AB Tel: 08-719 2192, 070-519 2192 E-mail: ingemar.nilsson@etx.ericsson.se Joséphine Edwall-Björklund, informationschef, Ericsson Sverige AB Tel: 08-719 1698, 070-519 1698 E-mail: josephine.edwall@etx.ericssson.se Ericsson Sverige AB:s organisation Kund- och marknadsenheter Telia - Chef: Orvar Parling Nationella Operatörer - Chef: Staffan Henriksson Globala Operatörer - Chef: Johan Nylund Nya segment och offentlig sektor - Chef: Anders Rydström Industri, polis och räddningstjänst - Chef: Lars Hallström Företagskommunikation och indirekt försäljning - Chef: Ove Wedsjö Affärsstödsenheter IP/data- och telekommunikationslösningar - Chef: Tillsättning pågår Implementering och kundstöd - Chef: Tillsättning pågår Systemintegrering och konsulttjänster - Chef: Andreas Luiga Staber Finansiering, ekonomistyrning och IS/IT - Chef: Jan-Erik Svensson Affärs- och verksamhetsutveckling - Chef: Ola Elmeland Information och marknadskommunikation - Chef: Joséphine Edwall-Björklund Personal och organisationsutveckling - Chef: Pia Bernmark

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera