Ericsson stakar ut ny väg - Visar strategisk inriktning och tillväxtmål

Ericsson stakar ut ny väg - Visar strategisk inriktning och tillväxtmål Ericsson presenterade i dag sin strategi som genom att dra fördel av den växande efterfrågan på trådlös kommunikation och Internetbaserad teknologi kommer att positionera Ericsson i en ledande position under nästa århundrade. Företaget tillkännagav också aggressiva tillväxtmål för sina affärssegment. - Ericsson stakar ut en helt ny väg inom kommunikationsbranschen, säger Sven- Christer Nilsson, företagets VD och koncernchef. Vi kombinerar vår branschledande position inom trådlös kommunikation med ett starkt engagemang inom IP teknologi för att leda vår verksamhet starkt framåt. Baserat på denna nya inriktning har vi för avsikt att växa snabbare än marknaden, dvs med åtminstone 20 procent per år. Ericssons planer växte fram ur den strategiska affärsgenomgång som Sven- Christer Nilsson initierade för sex månader sedan då han blev koncernchef. Genomgången resulterade också i en ny marknadsfokuserad organisation som företaget meddelade den 30 september. Ericssons nya strategiska inriktning drivs delvis av konvergensen mellan branscherna för telekommunikation och datakommunikation. IP teknologi, som utbrett används inom datakom-världen, kommer alltmer till användning inom telenät. Samtidigt har datakombranschen börjat anamma den standard av tillförlitlighet och hög tillgänglighet som länge karaktäriserat telenäten, näten med "operatörsklass". Strategisk inriktning - Konvergensen mellan dessa två branscher och andra trender inom branschen har en genomgripande påverkan på våra kunder, säger Sven-Christer Nilsson. Vad som emellertid nog är mindre beaktat är det genomslag som en tredje konvergensfaktor - mobilitet - har på marknaden. Trådlös access är en allt viktigare kraft som kommer att påverka alla områden av kommunikation. I framtiden kommer den trådlösa världen sträcka sig långt utanför det som i dag är Ericssons mobiltelenät och inkludera sådant som trådlösa LAN (Lokala nätverk) inom hemmen och kontoren till trådlös Internet access. Många av dessa applikationer kommer att vara baserade på IP- teknologier och kräva operatörsklass-kunnande, Ericssons kärnkompetens. - De verkliga vinnarna kommer att vara företag som kan integrera alla tre dimensioner i sina produkter och lösningar, Ericsson befinner sig i en unik position för att göra detta. Vi är redan ledare inom trådlös kommunikation och har omfattande erfarenhet av att bygga nätverk av operatörsklass. Ericsson stärker nu det tredje området - IP teknologi - vilket kommer möjliggöra att vi kan ta en ledande roll i den framtida kommunikations-branschen. Inget annat företag är lika väl positionerat, säger Sven-Christer Nilsson. Ericsson bygger ut sin produktportfölj för att integrera så många av dessa kompetenser som möjligt. Till exempel implementeras IP routingteknologi i nästa generations mobilsystem, medan mobilteknologi förs in i de lokala nätverken. Intelligenta nättjänster har kommit in i mobilsystemen. - Bluetooth och Symbian är två exempel på banbrytande projekt som vi initierat inom detta område, säger Sven-Christer Nilsson. I framtiden kommer man att få se mycket av denna typ av kreativ integration från Ericsson. Affärsplaner Med denna strategiska inriktning som grund omorganiserades nyligen Ericssons verksamhet till tre kundsegment: Operatörer och tjänsteleverantörer (service providers), företag och konsumenter. Företaget har utvecklat specifika långsiktiga tillväxtstrategier för varje segment, med särskilt fokus på områden med hög tillväxt inom segmentet. Marknaden för operatörer och tjänsteleverantörer växer till exempel med 15 % årligen, men har hög tillväxt inom trådlöst tal (20 %), trådlös data (omkring 80 %) och trådbunden data (omkring 25 %). Med utgångspunkt från den avsevärda basen ser mobiltelefonin särskilt lovande ut. Antalet mobilabonnenter har ökat till 200 miljoner på bara 15 år. Den basen förväntas öka till 800 miljoner på bara en tredjedel av tiden - på endast fem år. Trafiken, mätt i totalt antal minuter, kommer att öka närmare nio gånger under samma period, från 300 miljarder minuter i dag till 2 600 miljarder år 2003. Detta kommer att drivas av lägre tariffer, den ökade användningen av kontantkortsabonnemang och tillväxten inom den framväxande mobil- datamarknaden. Ericsson kommer, enligt Sven-Christer Nilsson, att försvara sin ledande position inom mobiltelefoni och etablera samma position inom mobildata. Ericsson räknar med att vara i topptrion inom trådbaserad telefoni och inom realtidsbaserad IP med operatörsklass för trådbunden data. Ericsson introducerar nu mobila Internet, med till exempel GPRS och EDGE för GSM och D-AMPS. Ericsson har också satt standarden för tredje generationens mobil kommunikation med WCDMA - den sanna kandidaten för en världsstandard - för Europa, Japan och USA. Den stöds av över 85 % av operatörerna för digitala nät. Bredbands CDMA kommer att erbjuda datahastigheter 100 gånger högre än dagens GSM och D-AMPS nät. Ericssons strategi inom det senare segmentet är att bygga på sitt operatörsklasskunnande och att fokusera på system. - Vi ska fortsätta att utveckla vår interna kompetens inom datakom och genom en selektiv förvärvsstrategi lägga till erforderlig teknologi och kanaler. Vi beskriver vår förvärvsstrategi som en "kedja av pärlor". Den är inriktad på små till medelstora företag som är ledande innovatörer. Vi menar att det är en mycket bättre strategi än att genomföra ett "mega-förvärv" som skulle vara mycket dyrt och leda till utspädning av resultatet. Målet är att komplettera med viss teknologi, inte nödvändigtvis att köpa marknadsandelar, säger Sven- Christer Nilsson. Ericssons mål är att ha en årlig tillväxt på minst 20 % inom operatörssegmentet. Företagssegmentet växer med endast sju procent per år men har betydande tillväxtmöjligheter inom trådlöst tal och data. Ericsson räknar med att långsiktigt nå en tillväxt inom segmentet som helhet på 10-15 % genom att etablera en topp-tre position inom trådlöst tal och data och genom att vara topp-två inom trådlöst tal i kontorssegmentet. Konsumentsegmentet växer med 14 % om året, en nivå som Ericsson räknar med att överträffa delvis genom att lägga kraft på mobil data, en marknad som väntas växa med 29 % årligen. Vissa branschanalytiker menar att mobil data kommer att generera volymer som är större än persondatormarknaden inom några år. Ericsson avser att stärka sin position inom trådlöst tal till att vara en av de två största och siktar på att nå en topp-två position även inom mobil data. Ericssons mål är att ha en årlig tillväxt på minst 20 % inom konsumentsegmentet. - Detta är ambitiösa tillväxtnivåer men vi är fast inställda på att nå dem, säger Sven-Christer Nilsson. Vår nya organisationsmodell är en enorm tillgång som kommer att hjälpa oss att åstadkomma detta. Den nya modellen ger en starkare kontakt med kunden, snabbare produktutveckling och leveransflöde baserad på entreprenöranda, bättre genomlysning i rapporteringen och ett starkare grepp om den strategiska inriktningen. Med denna organisation på plats är vi samlade för inte bara tillväxt, utan även mer lönsam tillväxt under kommande år. Ericsson är leverantör av totala kommunikationslösningar för nätoperatörer och andra tjänsteleverantörer, företag och konsumenter. Med mer än 100 000 anställda i 140 länder är Ericsson världsledande inom både mobila och fasta kommunikationslösningar. Osäkerheter i framtiden. "Safe Harbour"-uttalande i enlighet med den amerikanska "Private Securities Litigation Reform Act of 1995": Vissa uttalanden i pressmeddelandet är framåtblickande. De faktiska utfallen kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Förutom de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av bl a sådana faktorer som produktefterfrågan, konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, politiska risker i de länder i vilka Ericsson har verksamhet eller försäljning och följder av kundfinansiering. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Lars A. Stålberg, Informationsdirektör Tel. 08-719 3162, 070-555 6066 E-mail: lars.stalberg@lme.ericsson.se Pia Gideon, Informationschef Tel. 08-719 28 64, 070-519 28 64 E-mail: pia.gideon@lme.ericsson.se

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera