Ericsson väljs av Grekland för flygburen radar

Ericsson väljs av Grekland för flygburen radar Den grekiska regeringen beslutade idag att välja Ericssons spaningsradar ERIEYE för fortsatta kontraktsförhandlingar för det grekiska flygvapnet. Beslutet innebär att inleda förhandlingar om fyra radarsystem monterade på det brasilianska jetflygplanet EMB 145. Det slutliga kontraktet är värt mer än 4 miljarder kronor och leveranser skall inledas tre år efter kontrakt. Samtliga system är helt integrerade med de lednings- och kommunikations-system som råder inom NATO och skall användas för övervakning av luftrummet och den grekiska övärlden. Beslutet är den första exportframgången för det europeiska industrisamarbetet mellan Ericsson och franska Thomson-CSF som tillkännagavs i mars 1998. Tillsammans med den brasilianska flygplans-leverantören Embraer, formar bolagen ett framgångsrikt industrikonsortium. Det är också en viktig framgång för ERIEYE-systemet som är det modernaste flygburna radarsystem för övervakning som återfinns på marknaden. Systemet är utvecklat och levererat till svenska flygvapnet och i produktion för övervakning av Amazonas i Brasilien. ERIEYE har rönt stor uppmärksamhet på den internationella marknaden med intresse från flera länder i Europa, Latinamerika och Asien. - Detta är ett av Ericssons enskilt största kontrakt någonsin och vi är övertygade om att komma till en snar överenskommelse om det slutliga kontraktet då förhandlingar inleds. Det är också ett mycket betydelsefullt genombrott för ERIEYE inom NATO. Grekland är det andra landet utanför Sverige att välja ERIEYE och det bekräftar systemets internationella konkurrenskraft och ett definitivt systemskifte för flygburen spaningsradar, säger Vd Jan-Åke Kark på Ericsson Microwave Systems. - Det står också helt klart att den svenska regeringens och svenska myndigheters genuina stöd har spelat en betydelsefull roll för den här affären, där man har agerat utifrån sina egna roller, säger Jan-Åke Kark. - Valet av ERIEYE är ett val av modern informationsteknologi med stor utvecklingspotential för framtiden och vi ser nu hur kunderna i allt större utsträckning väljer den nya generationens spaningsradar. - Valet av ERIEYE är starten på en lång relation med industriellt samarbete med Grekland och vi kommer att utveckla våra intentioner med teknologiöverföring och mjukvaruutveckling för både ERIEYE-systemet och för den civila telekommarknaden, avslutar Jan-Åke Kark. Ericsson är den ledande leverantören i den nya telekomvärlden, med kommunikationslösningar där tele- och datateknik kombineras med frihet för användaren att vara mobil. Med över 100 000 medarbetare i 140 länder underlättar Ericsson kommunikationen för sina kunder - nätoperatörer, andra leverantörer av teletjänster, företag och konsumenter - över hela världen. Besök Ericssons Pressrum på: http://www.ericsson.se/pressroom FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Lennart Joelsson, chef Divisionen för AEW System Ericsson Microwave Systems AB Tel. 031-747 3334 Göran Hedborg, Marknadsansvarig Grekland, Divisionen för AEW System Ericsson Microwave Systems AB Tel. 00930 941 46306 eller 00930 1 960 1441 Henrik Brehmer, Informationschef Ericsson Microwave Systems AB Tel. 031-747 6537 eller 070-547 1956 Anastácio Katsanos, Försäljningschef Embraer Tel. 00955 12 345 1079 Emmanuel Grave, Chef flygradardivisionen Thomson-CSF Tel. 00933 1 34 59 53 40 Bild på ERIEYE tillhandahålles av Informationsenheten, Ericsson Microwave Systems AB. Fax 031-27 78 91 eller email: Annette.Richthoff@emw.ericsson.se

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar