Ericssons omstruktureringsarbete fortsätter

Ericssons omstruktureringsarbete fortsätter - Utförsäljningar och förändringar i Östersund, Katrineholm och Frankrike berör 1 500 personer Som ett led i Ericssons tidigare annonserade omstruktureringsprogram har företaget nått en avsiktsförklaring att sälja sina produktionsenheter i Östersund och franska Longuenesse till elektroniktillverkaren Solectron. Samtliga anställda i Östersund och Longuenesse - 670 respektive 480 personer - kommer att erbjudas anställning av Solectron. Vidare tar konsultbolaget AU- System över verksamheten och personalen vid Ericssons konstruktionsenhet i Östersund, vilket berör drygt 70 personer. Därtill överförs delar av logistikfunktionerna i Östersund till Caterpillar Logistics Services. I Katrineholm övertar elektroniktillverkaren Flextronics 100 personer från Ericsson samtidigt som bemanningsföretaget Proffice tar över 100 Ericsson- anställda i ett Karriär- och utvecklingsprogram. Parallellt med detta anställer Ericsson cirka 100 personer med IP-kunskap i Katrineholm som kommer att utvecklas till ett centrum för Ericssons försörjning av Internet- relaterade produkter. Totalt berör förändringarna drygt 1 500 personer inklusive de 100 nyanställningar som behöver göras. Förändringarna är en del av det omstruktureringsprogram som presenterades tidigare i år. Ericssons strategi är att bli den ledande leverantören i den nya telekomvärlden, inkluderande nya Internet-baserade lösningar och tjänster. Därtill kommer att ny teknik kräver mindre produktionsresurser framöver. Den här utvecklingen har sammantaget inneburit ett behov av nya kompetenser och en förändrad produktionsstrategi. Volymproduktion och annat som inte anses tillhöra kärnverksamheten har därför sedan några år tillbaka varit föremål för utförsäljning. Mer om förändringarna i Östersund och Longuenesse Med Solectrons förvärv av Ericssons tillverkning i Östersund och Longuenesse tar företaget över tillverkningen av den nya generationens AXE-växlar. Avtalet innebär att samtliga anställda kommer att behålla sina jobb i Östersund och Longuenesse. I Frankrike kommer produktionen i Longuenesse att koordineras med den verksamhet som Solectron redan bedriver i Bordeaux. Därtill tar Solectron över arbetgivaransvaret för drygt 30 personer inom området testteknik i Stockholm. Utöver produktionsförändringarna i Östersund övertar konsultbolaget AU-system hela Östersundsdelen av mjukvarukonstruktionsverksamheten från Ericsson Utvecklings AB. Överföringen av verksamheten till AU-System är ett sätt att långsiktigt säkra det strategiska utvecklingsarbetet i Östersund. Övertagandet omfattar samtliga drygt 70 personer i verksamheten. I Östersund överför Ericsson även delar av lager- och logistikfunktionerna till en extern samarbetspartner. Det är amerikanska Caterpillar Logistics Services som tar över ansvaret för driften och de cirka 25 anställda. Mer om förändringarna i Katrineholm I Katrineholm tas viss tillverkning av mobilsystem - och personalen i den delen av verksamheten - över av Flextronics International Sweden AB. Drygt 100 personer berörs av utförsäljningen. 1997 övertog Flextronics Ericssons produktion med 800 anställda i Karlskrona. Sedan dess har Flextronics investerat 250 MSEK i verksamheten och ytterligare medarbetare har anställts. Sommaren 1999 övertog Flextronics hela Ericssons produktion i Visby med ca 1 000 anställda. Som ett led i omstruktureringsarbetet i Ericsson utfasas successivt den hittillsvarande tillverkningen av AXE-växlar i Katrineholm till Östersund och Longuenesse i o m uppgörelsen med Solectron. Det innebär att cirka 100 personer i Katrineholm kommer att erbjudas en anställning i bemanningsföretaget Proffice med möjlighet till arbete eller medverkan i ett Karriär- och utvecklingsprogram med huvudsyfte att hjälpa varje individ till en ny anställning. Upplägget överensstämmer med den modell som Ericsson och Proffice tidigare utarbetat i Norrköping. Samtidigt har Ericsson beslutat nyanställa drygt 100 personer i Katrineholm dit företaget nu förlägger sin produktion av Internet-relaterade produkter. Till denna produktion behövs personer med ny kompetens varför bara ett mindre antal av den personal som ingår i Proffice-programmet kan komma ifråga. Samtliga här annonserade förändringar beräknas gälla från årsskiftet. Ericsson har sedan tidigare omfattande samarbete med Solectron, AU-System, Caterpillar Logistics Services, Flextronics och Proffice. Ericsson är den ledande leverantören i den nya telekomvärlden, med kommunikationslösningar där tele- och datateknik kombineras med frihet för användaren att vara mobil. Med över 100 000 medarbetare i 140 länder underlättar Ericsson kommunikationen för sina kunder - nätoperatörer, andra leverantörer av teletjänster, företag och konsumenter - över hela världen. Besök Ericssons Pressrum på: http://www.ericsson.se/pressroom FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Per Zetterquist, informationschef, Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB Tel. 070-519 04 75; E-post: per.zetterquist@lme.ericsson.se Lennart Ivarsson, fabrikschef Ericssons, Östersund Tel. 063-169543, 070-3473571 Peder Davidsson, fabrikschef Ericsson, Katrineholm Tel. 0150-58112, 070-561 4311 Om Solectron Solectron är världen största EMS-företag (Electronic Manufacturing Services) och erbjuder ett fullt program av integrerade produktionstjänster till världens ledande tillverkare av elekronikprodukter. Företaget grundades 1977 och har idag 37 000 anställda i 23 länder världen över. Omsättningen för räkenskapsåret 1999 - vilket slutade i 27 augusti - uppgick till USD 8.4 miljarder. Om AU-System AU-System grundades 1974 och är Sveriges största IT-konsultföretaget specialiserat på tele- och datakommunikation. Företaget erbjuder kvalificerade konsulttjänster för rådgivning, systemutveckling och affärsutveckling, med fokus på trådlöst Internet. AU-System har över 400 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg och Lund. Företaget ägs av den internationella investeraren Schroeder Ventures (75%) och Ericsson (25%). Om Caterpillar Logistics Services Caterpillar Logistics Services är ett dotterbolag till Caterpillar, Inc. i USA, bildades 1925 och är tillverkare av entreprenadmaskiner med 60 000 anställda. Caterpillar Logistics Services med drygt 3 000 anställda bildades 1987 och har transport, lager, informationssystem och övriga logistiktjänster som specialitet. Om Flextronics Flextronics är ett globalt EMS-företag som erbjuder ett fullt spektrum av tillverkningstjänster. Flextronics har vuxit mycket snabbt och har cirka 27 000 anställda över hela världen med en årlig omsättningstakt på cirka USD 3.5 miljarder. Om Proffice Proffice är en ledande aktör på bemanningsmarknaderna i Norden och tillhandahåller tjänster inom personaluthyrning, rekrytering och entreprenad samt karriär- och utvecklingsprogram. Företaget finns i dag på 42 orter och sysselsätter ca 5 000 personer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar