Felaktigheter om Ericssons bonussystem

Felaktigheter om Ericssons bonussystem Under de senaste dagarna har Aftonbladet publicerat en rad artiklar vilka lett till utspel från regeringsrepresentanter och LO-företrädare. Dessvärre bygger artiklarna på felaktigheter, vilket Ericsson påtalat men ej fått gehör för. Här följer några klarlägganden. Mer än hälften av Ericssons anställda i Sverige omfattas av ett system som innebär att lönen består av både en fast och en rörlig del, så kallad bonus. Den rörliga delen är knuten till individuella mål och till hur väl verksamheten går. Mot bakgrund av den kraftiga konjunkturnedgången, Ericssons besparingsprogram och omfattande varsel valde företaget under våren att förändra villkoren för bonusen under innevarande år. Villkoret för att eventuell bonus ska utgå är att Ericsson redovisar ett positivt kassaflöde för innevarande år. Full bonus utgår endast om Ericsson kan prestera ett mycket stort positivt kassaflöde. Om någon bonus faller ut, och storleken på denna, vet vi först i slutet av januari när bokslutet fastställts. De nya villkoren ska ses mot bakgrund av att positivt kassaflöde är en förutsättning för att Ericsson ska förbli ett långsiktigt livskraftigt företag. Ericsson har också fått orättvis kritik för hur företaget skött personalneddragningarna. I överenskommelse med de lokala fackföreningarna har Ericsson erbjudit dem som tvingats lämna företaget villkor långt utöver vad lag och avtal kräver. Detta medför i regel längre uppsägningstider än de legala och avtalsenliga kraven och innebär att företaget erbjuder de uppsagda stöd för att finna en ny långsiktig försörjning. Regeringens granskningsman, Hans Karlsson, har också berömt Ericsson för det ansvarsfulla engagemanget och framhållit Ericsson som ett föredöme. Slutligen några ord om eventuella julbord och julklappar. Ericsson har ingen generell policy för vare sig julklappar eller julbord till de anställda, utan varje avdelning avgör själv hur den vill fira den annalkande julhelgen. Generellt kan dock sägas att det finns en stor förståelse bland de anställda att också julfirandet påverkas av det pågående besparingsprogrammet. Ericsson is shaping the future of Mobile and Broadband Internet communications through its continuous technology leadership. Providing innovative solutions in more than 140 countries, Ericsson is helping to create the most powerful communication companies in the world. Read more at http://www.ericsson.com/press FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA Pia Gideon, informationschef Ericsson Tel: 070-5192864, E-post: pia.gideon@lme.ericsson.se Åse Lindskog, presschef Ericsson Tel: 0730-244 872, E-post: ase.lindskog@lme.ericsson.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/02/20011202BIT00070/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/02/20011202BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar