Hans Vestberg ny VD och koncernchef för Ericsson från 1 januari 2010

Ericssons styrelse har utsett Hans Vestberg till VD och koncernchef för Ericsson från och med 1 januari 2010. Hans Vestberg är i dag finansdirektör och vice VD. Hans Vestberg efterträder Carl-Henric Svanberg som har beslutat sig för att acceptera uppdraget som ordförande för BP, världens fjärde största företag.


Hans Vestberg är 44 år och är civilekonom i företagsekonomi från Uppsala universitet där han tog examen 1991. Han började på Ericsson samma år och fick tidigt olika chefspositioner i Kina, Sverige, Chile, Brasilien och USA.
Mellan 1998 och 2000 var han finanschef för Ericsson i Brasilien och åren 2000 till 2002 finanschef för Ericsson i Nordamerika samt controller för hela den amerikanska regionen. Från 2002 till 2003 var han chef för Ericsson i Mexiko. År 2003 blev han utsedd till ledamot av koncernledningen och chef för affärsområdet Global Services. År 2005 utsågs han till vice VD och 2007 blev han finansdirektör.


Hans Vestberg är född i Hudiksvall och bor norr om Stockholm. Han är gift och har två barn. Vestberg äger 21 235 B-aktier i Ericsson samt 1 381 amerikanska depåaktier (American Depositary Shares).


Michael Treschow, Ericssons styrelseordförande säger: "Hans Vestberg identifierades tidigt i sin karriär som en person med utomordentlig ledarskapsförmåga. Han har bevisligen en mycket god förståelse för Ericssons affär tack vare sin erfarenhet från Ericssons olika områden. Han har varit en avgörande kraft i att utveckla Ericssons ledande tjänsteaffär där försäljningen tredubblades med god lönsamhet under hans femåriga ledarskap. Hans Vestberg har en bred internationell erfarenhet tack vare uppdrag under mer än tio år på tre kontinenter."


"Hans Vestberg kommer att leda Ericsson i en fas där transformeringen av teleoperatörernas nät och implementeringen av IP-baserade tjänster är avgörande för att fortsätta företagets framgångsrika byggande av aktieägarvärde."


Ericssons nuvarande VD och koncernchef Carl-Henric Svanberg kommer att vara kvar till årets slut då han tillträder som ordförande för BP. Carl-Henric Svanberg kommer att vara kvar som styrelseledamot i Ericsson. Huvudägarna Investor och Industrivärden har uttryckt en önskan om att se Carl-Henric Svanberg som styrelseledamot också på längre sikt.


Michael Treschow fortsätter: "Under Carl-Henric Svanbergs ledarskap har Ericsson blivit branschens mest lönsamma företag och marknadspositionen har kraftfullt stärkts. Med Carl-Henric Svanberg har branschens mest framgångsrika strategi utvecklats och implementerats."  


"De senaste sex åren har antalet mobiltelefonanvändare i världen ökat från en miljard till fyra miljarder, vilket är en enastående utveckling. Ericsson har varit en av de drivande krafterna i den här utvecklingen och företagets marknadsandel har vuxit stadigt. Den starka ställningen inom GSM och fortsatta investeringar i forskning och utveckling har lagt grunden för ledarskap inom mobilt bredband och 4G/LTE som nu rullas ut över hela världen."
"Ericsson har gjort strategiska förvärv på fastnätssidan och inom optisk fiber liksom IP och TV. Det här gör Ericsson till den enda spelaren i branschen som har en komplett portfölj för mobila och fasta konvergerande IP nät. I dag är produkterna ofta mjukvarubaserade och Ericsson har blivit världens femte största mjukvaruföretag. Samtidigt har tjänsteverksamheten växt snabbt och utgör nu en tredjedel av försäljningen."


Under 2003-2008 var Ericssons årliga tillväxt i snitt 12%. De senaste fem åren har företaget genererat en vinst på SEK 103 miljarder och ett kassaflöde på SEK 101 miljarder. Den totala utdelningen uppgår under samma period till SEK 27 miljarder.


Svanberg tillträdde den 8 april 2003 under en bekymmersam tid när företaget redovisade förluster och genomförde stora omstruktureringar. En av hans första åtgärder var att introducera sina ledarskapsfilosofier och fokusera på operational excellence.  Kulturen och sättet att arbeta på har förändrats i företaget och är en av huvudorsakerna till dagens goda lönsamhet.


Michael Treschow säger: "Tekniskt ledarskap och ledarskap inom service, kombinerat med goda kundrelationer och operational excellence, är Ericssons viktigaste framgångsfaktorer. Hans Vestberg kommer att fortsätta att driva och implementera Ericssons framgångsrika strategi."
 
Information till redaktionen
Bilder på Hans Vestberg och Carl-Henric Svanberg liksom deras CVn finns på
http://www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/management/hans_vestberg.shtml
http://www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/management/carl-henric_svanberg.shtml
Ericssons multimedia material finns på www.ericsson.com/broadcast_room
För mer information om BP, besök gärna www.bp.com.


Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät,och ansvarar för driften av nät med drygt 1 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 75 000 anställda hade Ericsson en  försäljning 2008 på 209 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och NASDAQ New York.
 
www.twitter.com/ericssonpress


FÖR MER INFORMATION KONTAKTA gärna


Ericssons pressavdelning
Telefon: 10 719 69 92
E-post: press.relations@ericsson.com


Ericssons investerarrelationer
Telefon: 10 719 00 00


BPs pressavdelning
Telefon: +44 207 496 40 76
E-post: bppress@bp.com


Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2009 kl 07.01.

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar