Hexatronic förvärvar Ericssons telekomkabelverksamhet i Hudiksvall

  • Hexatronic behåller 85 anställda i Hudiksvall inom ramen för fiber- och sjökabelverksamheten
  • Bolaget kommer även under en övergångsperiod att tillverka delar ur det tidigare kopparkabelsortimentet

Ericsson meddelar att avtal slutits med Hexatronic om förvärv av verksamheten för telekomkabel. Enligt avtalet behåller Hexatronic 85 anställda i Hudiksvall vilka går över till Hexatronic innan årets slut. Hexatronic har för avsikt att långsiktigt driva vidare fiber- och sjökabelverksamheten på orten. Bolaget kommer även under en övergångsperiod att tillverka delar ur det tidigare kopparkabelsortimentet. Ett tjugotal anställda kommer att arbeta med kopparkabelproduktionen tills den är avslutad.

Tomas Qvist, chef för Special Products i affärsenheten Networks på Ericsson "Vi är glada att vi nått denna lösning. Hexatronic är en Sverigebaserad teknikhandels-koncern som utvecklar, marknadsför och levererar aktiva och passiva produkter och komponenter för bredbandskommunikation, i första hand över fiberkabel. Detta passar bra i Hudiksvalls fiberoptiska profil."

21 maj, 2013 meddelade Ericsson att man beslutat inleda MBL-förhandlingar avseende avveckling av telekomkabelverksamhet inom Cables & Interconnect.

Parallellt med avvecklingen har Ericsson arbetat med att utvärdera möjligheter för externa parter att ta över hela eller delar av verksamheten. Utgångsläget har varit att, så långt som möjligt, säkerställa ett alternativ som är ekonomiskt rimligt och genomförbart och att det tillgodoser att Ericsson agerar ansvarsfullt mot anställda, kunder och andra grupper. Resultatet av denna process är dagens avtal med Hexatronic.

Förvärvet väntas slutföras i december 2013, förutsatt att samtliga i avtalet uppställda villkor uppfyllts.

Hexatronic avser att på lång sikt driva verksamheten vidare med de 85 anställda som behålls i verksamheten och ett utbud som är mindre och mer nischat än Ericssons. De anställda som blir övertaliga till följd av ägarförändringen kommer att få de paket som Ericsson, i överrenskommelse med Hexatronic och de fackliga representanterna, arbetat fram.

Dagens besked påverkar inte de omstrutureringskostnader som Ericsson aviserat om tidigare.

Information till redaktionen

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är en världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom nät som levererats av Ericsson och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2,5 miljarder abonnemang med tjänster.

Vi har idag fler än 110 000 medarbetare som arbetar för kunder i över 180 länder. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2012 hade företaget en försäljning på 227,8 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com