Möt framtidens kommunikation hos Ericsson på TelekomDagarna

Möt framtidens kommunikation hos Ericsson på TelekomDagarna Ericsson är temavärd för två seminarier under TelekomDagarna på Sollentunamässan. De handlar om: - Mobilt multimedia genom tredje generationens mobilsystem - IP-telefoni Onsdag 26 maj, kl 09.00-17.00 (TelekomDagarnas seminarium nr 3) - På väg mot UMTS/IMT2000 - Mobilt multimedia genom tredje generationens mobilsystem Ordförande och seminarieledare: Per Björndahl, chef för Telekom- standardisering och lagstiftning, WCDMA System, Ericsson Radio Systems AB. Kommersiell UMTS-service planeras till år 2002. Drivkrafterna bakom UMTS är att kunna ge multimedia och Internetaccess även för mobila användare. En huvudpunkt som tas upp är hur den nya standarden kommer fram och definieras. Torsdag 27 maj, kl 09.00-17.00 (TelekomDagarnas seminarium nr 9) - IP-telefoni - Tekniken bakom IP-telefoni Ordförande och seminarieledare: Staffan Lindholm, chef för IP-telefoni inom Ericsson. Seminariet behandlar ett antal frågeställningar som måste besvaras för att IP- telefoni ska kunna lanseras i bred skala: Hur bygger operatören ett robust nät för IP-telefoni och andra IP-baserade tjänster? Vilka affärsmässiga drivkrafter finns hos tjänsteleverantören? Hur påverkas marknaden av nya generationens operatörer och s k Internet Service Providers? På vilket sätt kan företag, stat och kommun utnyttja IP-telefoni för att få ner kostnaderna? Hur garanteras överföringskvaliteten? Konkurrerar IP-telefoni med det traditionella telefoninätet? För anmälan till seminarierna, kontakta Siw Hallme på STF, konferensarrangör av TelekomDagarna. Tel. 08-613 82 28, E-post: sh@stf.se. För mer information, se även www.telekomdagarna.com Ericsson är den ledande leverantören i den nya telekomvärlden, med kommunikationslösningar där tele- och datateknik kombineras med frihet för användaren att vara mobil. Med över 100 000 medarbetare i 140 länder underlättar Ericsson kommunikationen för sina kunder - nätoperatörer, andra leverantörer av teletjänster, företag och konsumenter - över hela världen. Besök Ericssons Pressrum på: http://www.ericsson.se/pressroom FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Joséphine Edwall-Björklund, Informationsdirektör Ericsson Sverige AB Tel: 08-579 180 18, 070-519 1698 E-post: josephine.edwall@ese.ericsson.se Åsa Lindelöw, Manager Communications, Ericsson Sverige AB Tel: 08-579 180 56, 070-519 4540, E-post: asa.lindelow@ese.ericsson.se

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar