Ökning av det totala antalet röster i Ericsson

Ericsson (NASDAQ:ERIC) bekräftar att per den 30 juni 2009 uppgår bolagets aktiekapital till 16 366 758 678 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 3 273 351 735, varav 261 755 983 A-aktier och 3 011 595 752 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 562 915 558,2, varav A-aktierna motsvarar 261 755 983 röster och B-aktierna 301 159 575,2 röster.

Ökningen av antalet röster föranleds av att bolaget, med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen, har omvandlat 27 000 000 nyemitterade C-aktier till B-aktier. Detta är i enlighet med beslut av årsstämman 2009 att öka antalet egna aktier som del i finansieringen av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV) 2009. Bolaget innehar för närvarande 84 548 772 egna aktier.
 
Information till redaktionen
Du som vill ha videomaterial från Ericsson, besök gärna på www.ericsson.com/broadcast_room.

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät,och ansvarar för driften av nät med drygt 1 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 75 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2008 på 209 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.
 


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Ericssons pressavdelning
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: press.relations@ericsson.com


Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2009 kl. 10.20.

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera