Skattevillkoren i Ericssons rösträttsfråga uppfyllda

Regeringsrätten har nu fastställt förhandsbesked i de skattefrågor som uppställts som förutsättning för att förslaget om reducering av röstvärdesskillnaden mellan A- och B-aktier skall läggas fram på en extra bolagsstämma i Ericsson. Förhandsbeskedet innebär att skatt inte utlöses för aktieägarna i samband med utjämningen av röstvärdesskillnaden till 10:1 och omvandlingen från B- till A-aktier.
Regeringsrättens avgörande innebär att samtliga villkor nu är uppfyllda för att förslaget om reducering av röstvärdesskillnaden skall läggas fram på en extra bolagsstämma i Ericsson. En sådan extra bolagsstämma planeras att hållas i början av hösten 2004.


Förslaget om reducering av röstvärdesskillnaden offentliggjordes den 19 februari 2004 och har utarbetats av en arbetsgrupp med ägarrepresentanter, ledd av Ericssons ordförande Michael Treschow. Förslaget innebär i huvudsak att röstvärdesskillnaden mellan A- och B-aktien ändras från 1000:1 till 10:1 och att A-aktieägare för varje A-aktie erhåller en omvandlingsrätt som under en period kan överlåtas eller användas för omvandling av en B-aktie till en A-aktie. Ett antal större svenska institutionella ägare i Ericsson avser att lämna ett erbjudande om förvärv av omvandlingsrätter till priset SEK 1,10 per omvandlingsrätt.


Genom Regeringsrättens avgörande erhålls även vägledning i fråga om beskattningen av transaktioner med omvandlingsrätter och i andra sammanhängande skattefrågor. En sammanfattning av vissa svenska skattefrågor i anledning av Regeringsrättens avgörande lämnas i det informationsmaterial som kommer att distribueras till aktieägarna inför en extra bolagsstämma i Ericsson.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera