Erik Penser Bankaktiebolags exponering mot Lehman Brothers

Erik Penser Bankaktiebolags egen exponering mot Lehman Brothers-koncernen, uppgår till mindre än SEK 1 miljoner kronor i både nominellt och senaste tillgängliga marknadsvärde. Exponeringen består i sin helhet av innehav i strukturerade produkter emitterade av bolag inom Lehman Brothers-koncernen och garanterade av Lehman Brothers Holding Inc.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Melbi, VD för Erik Penser Bankaktiebolag och Erik Penser AB,
telefon 08 - 463 80 00Prenumerera

Dokument & länkar