Yggdrasil avyttrar sitt innehav i Countermine

Yggdrasil AB har sålt hela sitt innehav i Countermine Technologies AB (publ). Innehavet uppgick till 171 457 574 aktier av serie B, motsvarande 36,9 procent av antalet aktier och 32,7 procent av antalet röster. Köpare av aktieposten är Tedde Jeansson Jr (genom ett av honom delägt bolag) och Lage Jonason (genom bolag).

I en kommentar säger Yggdrasils VD Lars Thulin:
‐ Till följd av garantiåtagande i en emission hösten 2009 blev Yggdrasil huvudägare i Countermine. Det var aldrig Yggdrasils avsikt att bli huvudägare. Oavsett hur humanitärt viktig maskinell minröjning är och de stora förtjänster Countermines teknologi borde ha, står bolaget inför mycket stora utmaningar när det gäller att skapa en lönsam verksamhet. Det har därför tett sig lämpligt att överlåta aktierna till två kompetenta, handlingskraftiga personer som under ett antal år följt bolagets verksamhet.

Tedde Jeansson Jr och Lage Jonason lämnar följande kommenterar:
‐ Även om ett mycket stort behov finns av maskinell minröjning och detta behov stöds av vissa internationella konventioner, är det inte säkert att det finns förutsättningar för en lönsam verksamhet för Countermine. Bolaget har sedan starten för 13 år sedan i stort sett varit förlustbringande, och under årens lopp har aktieägarna tillskjutit flera hundra miljoner kronor. Detta förhållande måste komma till ett slut.

‐Vi går in i detta med öppna ögon. Enligt den senaste kvartalsrapporten från bolaget skall pengarna räcka till årets slut. Vi kommer tillsammans med andra större aktieägare att verka för att bolagets styrelse antingen presenterar en trovärdig plan för lönsam utveckling, vilken i sig kan kräva ett mindre tillskott av kapital, eller en plan för ordnad avveckling, något som kan komma att innebära en avyttring av hela verksamheten till annan huvudman.

Stockholm den 23 juli 2010
Yggdrasil AB Tedde Jeansson Jr Lage Jonason
5275390-v1

Dokument & länkar