Styrelsen i ESEN eSports AB har beslutat att förlänga bolagets nyemission till och med den 10 juli 2017

Skälet till förlängningen är att bolaget mottagit synpunkter från presumtiva investerare att teckningstiden upplevts som för kort, och sammanfallit med helgdagar och skolavslutningar.

Förlängningen medför även att ESEN eSports kan utnyttja möjligheten att sprida kännedom om emissionen vid två av Nordens största e-sportsevent Dreamhack samt Digitality X, där ESEN eSports även medverkar med ordinarie programproduktion.

Samtidigt som teckningstiden förlängs skjuts även tidpunkten för den planerade noteringen fram så att denna inte inträffar under semesterperioden. Bolaget kommer att lämna mer information om noteringsprocessen senast när teckningsresultatet är klart.

Redan inlämnade teckningsanmälningar avseende nyemissionen i ESEN eSports är fortfarande gällande. Vänligen besök ESEN eSports hemsida, www.esenesports.com, för mer information om nyemissionen.

Kontakt
Joakim Stenberg, vd
ESEN eSports
+46 70 772 87 72
joakim@esenstudio.com

Matti Johansson, mediekontakt
Geelmuyden Kiese
+46 76 811 65 66
matti.johansson@gknordic.com

Om ESEN eSports 
ESEN eSports är en av Sveriges största sändningsbolag för esport och gaming. De producerar stora esportturneringar som King of Nordic, King of the Storm och KoN Overwatch Cup, samt gör och sänder turneringar på events som Copenhagen Games, Birdie, Digitality X och Dreamhack inom stora spel som CS:GO, League of Legends, Heroes of the Storm, och Overwatch. De arrangerar även andra events och programserier inom esport, cosplay och gaming. Företaget har kontor i Stockholm med cirka 10 anställda.

Taggar:

Prenumerera