Om oss

Europeiska Socialfonden, bildad 1957, är EU:s huvudsakliga finansiella instrument för att investera i människor. ESF fokuserar på fem huvudområden: - hjälpa arbetstagare och företag att anpassa sig till en ekonomi i ständig förändring- öka tillgången till arbete och delaktighet på arbetsmarknaden- förbättra träning och kompetens – både på individuell nivå och genom bättre utbildningssystem - förstärka den sociala inkluderingen av människor i utanförskap och bekämpa diskriminering på arbetsmarknaden- stödja partnerskap för reformer avseende anställningar och inkluderande, till exempel mellan arbetsgivare, fackföreningar och organisationer