10 miljoner kr till Eskilstunas nya badhus

För att stärka Eskilstunas attraktivitet, utveckla Eskilstunas nya badhus och främja badverksamheten har Sparbanken Rekarne och Sparbanksstiftelsen beslutat att bidra med två miljoner kronor årligen till det nya badhuset. Kommunstyrelsen föreslås nästa vecka fatta beslut om en samverkansöverenskommelse som gäller för fem år där Sparbanken Rekarne och Sparbanksstiftelsen bidrar med sammanlagt tio miljoner kronor.

- Det som kännetecknar sparbanksidén är samhällsansvaret för bygden, vi vill helt enkelt göra skillnad, säger Mats Bengtsson, VD för Sparbanken Rekarne.

- Vi har främst satsat på elitidrott medan Sparbanksstiftelsen Rekarne även engagerar sig inom forskning, utbildning, näringsliv, breddidrott och kultur. Badverksamheten är viktig för Eskilstuna och vi vill stimulera ökad vattenvana, lek, simkunnighet och simning som motionsform.

Första spadtaget för det nya badhuset togs 27 januari 2014 och badhuset beräknas vara i drift april 2016. I det nya badhuset finns en av Sveriges få 50-metersbassänger, två flexibla tränings- och terapibassänger och ett familjebad. Det blir ett miljömedvetet badhus som värms upp med grön värme från det lokala kraftvärmeverket. Investeringen ligger på ca 340 mkr och driftnettokostnaden beräknas bli 23 mkr, vilket är 10-13 mkr mer än dagens Vattenpalats.

- Överenskommelsen betyder mycket för Eskilstunas barn och unga. Det innebär ett mervärde för kommunens utbud av fritidsaktiviteter men bidrar även till höjd utbildningsnivå i Eskilstuna då simkunnighet är avgörande för att få betyg i idrott, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Jag törs inte säga att överenskommelsen är unik, men det är mycket ovanligt i Sverige att det lokala näringslivet går in och stödjer badverksamhet på det sättet som Sparbanken Rekarne och Sparbanksstiftelsen nu gör.

Den föreslagna överenskommelsen reglerar att under perioden 2016-2020 betalar Sparbanken Rekarne och Sparbankstiftelsen Rekarne varje år tillsammans ett belopp om två miljoner kronor till Kommunen. I planerna finns även tankar om någon form av rabatterad simskola. Avtalet kommer att konkretiseras under 2015.

Beslut fattas av Kommunstyrelsen tisdag den 9 september.

Mer information:
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, 070-086 65 02
Mats Bengtsson, VD Sparbanken Rekarne, 070-682 96 92
Tommy Malm, ekonomidirektör, 073-950 66 80


Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera