5000 nya bostäder - så planeras en hållbar bostadsmarknad i Eskilstuna.

I mars i år passerade Eskilstunas befolkning 100 000. De senaste åren har befolkningen ökat med ca 1000 personer årligen. För att klara av Eskilstunas expansion behöver 300-450 bostäder byggas varje år och fram till 2030 behöver sammanlagt 5000 nya bostäder byggas. Fokus ligger på hållbart byggande och förtätning av staden.

Eskilstuna kommun har under 2014 klarat målet att få igång byggande av 300 bostäder men ser ett stort behov av fler bostadsrätter, hyresrätter och markbostäder. Under 2015 planeras ett stort antal nya bostadsprojekt och planerna för bostadsbyggandet sträcker sig år framåt. 

Tunafors fabriker är ett av de bostadsprojekt i Eskilstuna som börjar gå mot sitt slutskede och 77 bostadsrätter ska stå klara 2015. Tunafors fabriker är en gammal industri som blomstrade på 1800-talet med sin tillverkning av bordsknivar och gafflar. Fabriken var en framträdande del av det gamla
Eskilstuna och byggs nu om till moderna lägenheter mitt i centrum och precis intill Eskilstunaån. 

- Bostadsbyggandet är ett av våra mest prioriterade områden och Eskilstuna är en bra stad att investera i nu på många olika plan, inte minst för att vi är en stad i stark förändring. Vi har centralt belägen mark med närhet till Eskilstunaån och intill bra kommunikationsstråk, samtidigt som vi kan vara mycket konkurrenskraftiga i vår prissättning, säger Per Idesten, fastighetschef, Eskilstuna kommun.

Eskilstuna kommunen satsar nu också på stadsläkning med störst fokus i tre av Eskilstunas stadsdelar. Förtätning med ungefär 5000 nya bostäder till 2030 ska bidra till att olika stadsdelar kopplas samman. Eskilstuna kommun ställer höga energi- och miljökrav och tittar på befintlig kollektivtrafik och infrastruktur kring bostadsområdena.

- Målet är en bättre sammanhållen stad där enformiga bostadsområden berikas med nya boendeformer för en social hållbarhet i alla stadsdelar, säger Dag Johansson, stadsbyggnadschef, Eskilstuna.

Nu i veckan den 17-18 september deltar Eskilstuna kommun på Business Arena vid Stockholm Waterfront Congress - Sveriges ledande mötesplats för den svenska fastighetsbranschen. Här kommer Eskilstuna att presentera pågående och framtida bostadsprojekt samt andra utvecklingsprojekt. Business Arena är en återkommande mässa som kommunen besöker årligen och här finns en stor möjlighet att möta nya och befintliga investerare.

För mer information:

Per Idesten, fastighetschef, 073 950 62 08
Hans Ollman, markingenjör, 070 089 37 61
Dag Johansson, stadsbyggnadschef, 070 086 63 24

 

Pågående och planerade bostadsproduktioner i Eskilstuna

Här presenteras ett axplock av de byggnadsprojekt som pågår och planeras i Eskilstuna kommun. Det är både privata och kommunala aktörer.

Kvarteret Våghalsen – 69 bostäder
Gamla brandstationen mitt i centrala Eskilstuna förvandlas nu till 69 bostadsrätter i ett attraktivt läge. Inflyttning är beräknad till våren 2015.

Trumtorp – 400 bostäder
På cykelavstånd öster om centrum planeras utbyggnad. 250 lägenheter varav 150 bostadsrätter och 90 villor planeras i området. Även två nya förskolor, gruppboende och service planeras. Arbetet kommer att påbörjar under 2016.

Munktellstaden- 325-400 bostäder
I Munktellstaden, nära till centrum, pågår nu en omvandling för 325-400 nya bostäder. Området ligger centralt och präglas av forsande vattendrag, broar och holmar.

Kvarteret Nätet- 1000 bostäder
I kvarteret Nätet planeras nu centrumnära stadsutveckling som ska inrymma bostäder, äldreboende, förskola och butiker. Byggstart är planerad till 2016. 

Vittnet- 69 bostäder
Mitt i centrala Eskilstuna planeras nu för 69 nya bostadsrätter. Byggstart är planerad till 2014.

Kvarteret holmen- 57 bostäder
I Torshälla står nu 57 nya bostadsrätter klara för inflyttning. Bostäderna ligger centralt i Torshälla med närhet till Torshälla-ån.

Djursta – 90 bostäder
I Djursta planeras 40 hyreslägenheter, 15 radhus och 35 villor. Området är naturnära med bra cykel- och gångvägar till centrum. Under 2014 kommer arbetet i Djursta starta.

Kvarteret Skolmästaren- 77 hyreslägenheter
I kvarteret Skolmästaren planeras nu för 77 nya hyreslägenheter. Området är centrumnära och bygget påbörjas 2016.

Taggsvampen/Taklöken- 42 hyreslägenheter
I stadsdelen Fröslunda cirka 1,2 km från centrum planeras nu 42 hyresrätter i tre bostadshus. Hyresrätterna planeras att bli mindre lägenheter till bland annat studenter.

För mer information om Eskilstunas pågående och planerade byggprojekt besök eskilstuna.se/eskilstunavaxer

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar