600 feriepraktikanter i Eskilstuna hälsas välkomna

Media är välkomna att delta under introduktionsdagarna för årets feriepraktikanter i Eskilstuna kommunkoncerns regi. Tid: 18-19 juni, kl. 9.00-15.30. Plats: Aula Collegium, Mälardalens högskola, Drottninggatan 12.

Hälften av de cirka 600 feriepraktikanterna får introduktion måndagen den 18 juni och andra hälften den 19 juni.

─ Vi har haft det här upplägget med introduktionsdagar några år nu, eftersom det både bidrar till ett bra välkomnande för feriepraktikanterna samt ger oss tillfälle att rusta dem med extra information och kunskap inför feriepraktiken, säger Anna Holmqvist, projektledare för introduktionsdagarna.

Marie Svensson, ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt kommundirektör Pär Eriksson inleder. Feriepraktikanterna får kunskap om arbetsmarknaden, framtidens kompetenser och vad som krävs för att bli attraktiv på arbetsmarknaden.

─ Jag hoppas kunna bidra till en del nya insikter inför framtida val och möjligheter på arbetsmarknaden och även öppna kommundörren genom att visa på alla valmöjligheter som finns här. Hur många vet till exempel att man kan jobba inom 400 olika yrken inom kommunen? Det vill jag förmedla – och att man faktiskt kan göra stor skillnad hos oss, säger Karin Tannergren, kommunstrateg inom HR.

Ett populärt och återkommande inslag är retorikexperten Elaine Eksvärd som föreläser under rubriken ”Snacka i arbetslivet”.

─ Hon bidrar till hög igenkänningsfaktor och lockar till många skratt samtidigt som hon ger ungdomarna något att tänka till på, säger Karin Tannergren.

Preliminiärt program bifogas.

Tid: 18 eller 19 juni, kl. 9.00-15.30. Plats: Aula Collegium, Mälardalens högskola, Drottninggatan 12.

Kontakter:

Anna Holmqvist, 073-940 83 00,  anna.holmqvist@eskilstuna.se

Karin Tannergren, 0700-866491, karin.tannergren@eskilstuna.se

Fakta

I år får 600 ungdomar mellan 16 och 18 år feriepraktik inom Eskilstuna kommun. Feriepraktikperioden är tre veckor per person. Feriepraktikanten har handledare på sin arbetsplats (till skillnad från sommarjobb, då man vikarierar för en person som är semesterledig). Tanken med feriepraktiken är att ge en första inblick i arbetsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media