Almsjukan har slagit till i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

Eskilstunas parker och grönområden har i många år varit förskonade från almsjukan, men nu har antalet smittade träd ökat betydligt. Det innebär att Eskilstuna kommuns natur- och parkavdelning kommer att behöva ta ner ett antal träd med start i vinter.Eskilstuna har länge varit förskonat från almsjukeangrepp i jämförelse med grannkommuner som har drabbats hårt och varit utan större almar i 10-15 år.

Nu är alltså även Eskilstuna drabbat och vi har fått ett omfattande angrepp av almsjuka på stadens almar.

Stadsbyggnadsförvaltningen har inventerat angripna almar på park- och naturmark och planerar att påbörja nedtagning av dessa under hösten och vintern. Arbetet att ta ner almar kommer att vara återkommande de närmaste åren. Inom en femårsperiod kommer de allra flesta almar vara smittade och avverkade.

I centrala delar av staden återplaneras med nya träd, medan det kommer ske en naturlig föryngring i natur som ligger i utkanten. Tyvärr så finns inte något träd med samma karaktär som skogsalmen, så det går inte att återplantera med likvärdigt träd.

Vi kommer istället att återplantera med andra storvuxna trädslag som kompensation för de avverkade almarna. 


För mer information, kontakta:
Fredrik Eklund, trädvårdare, stadsbyggnadsförvaltningen,
016-710 70 27, fredrik.eklund@eskilstuna.se


Bakgrund
Almsjukan är en vissnesjukdom som orsakas av en svamp.
Skjukdomen sprids av en skalbagge som heter almsplintborre, men spridning kan även ske genom rotkontakt mellan almar.
Sjukdomen har funnits länge i Sverige men då med ett långsamt förlopp.
Under 50-talet kom en mer aggressiv form av almsjuka till Sverige.
Under 80- och 90-talen drabbades ett stort antal almar i Skåne och Göteborg, men även i Mälardalen.

Symtom på almsjukan syns vanligtvis i trädkronans ytterkant.

  • Bladen gulnar i förtid och faller av (i del av eller hela kronan)
  • Bladen blir bruna och vissnar plötsligt, rullar ihop sig och sitter kvar på grenarna en tid.
  • Löven sitter glest i kronan och är svagt missfärgade.
  • Skotten böjer sig nedåt i topparna.

Här finns ett examensarbete från SLU om Almsjukan.

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia