Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna ska utreda hanteringen av trakasserad elev

En tidigare elev på Fröslundaskolan i Skjulsta (Skjulstaskolan) har utsatts för kränkningar och trakasserier av andra elever på skolan.

Ärendet har anmälts till Barn- och elevombudsmannen som tillhör Skolinspektionen, och nu har en del av ärendet flyttats till Diskrimineringsombudsmannen.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser väldigt allvarligt på det som hänt. Det råder ingen tvekan om att kränkningar har utförts mot eleven. Skolan har vidtagit ett stort antal åtgärder inom de ramar som skollagen medger och tagit kränkningarna på allvar: polisanmälan, socialtjänstanmälan, avstängning och förflyttning av elever. Men åtgärderna har inte varit tillräckliga för att få stopp på händelserna.

- Vår bedömning i nuläget är att skolan gjort mycket, men ändå inte gjort tillräckligt. Man har inte gjort en helhetsbedömning eller helhetsanalys av de kränkande handlingarna. Man har inte följt upp effekterna av insatserna tillräckligt väl för att säkerställa att de förhindrar fortsatta kränkningar, säger biträdande skolchef för grundskolan Johan Lindeberg.

Nu ska barn- och utbildningsförvaltningen utreda allt som hänt i det här ärendet.

Det handlar om att säkra att det inte kan hända något liknande igen på Fröslundaskolan och att besvara myndigheternas frågor. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer också att följa upp hur det går för de inblandade eleverna.

 

Kontaktperson: Johan Lindeberg, biträdande skolchef för grundskolan,
telefon 0700-86 63 84.

 

______________________________________________________

För ytterligare information kontakta kommunikationsstrateg Maja Geffen, 

016-710 23 64. 

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera