Del av Intagsgatan i Eskilstuna stängs av under trädbeskärning

PRESSMEDDELANDE

Tisdag 20 februari stänger vi av Intagsgatan för all motorfordonstrafik. Det är sträckan mellan Carlavägen – Lasarettsgatan som stängs av. De som går eller cyklar kan passera platsen.

Träden längs gatan behöver beskäras för att uppnå 4,5 meter fri höjd över körbanan, på huvud- och sidogata. Vi behöver också ta bort torra grenar.

Arbetet utförs under sportlovet, då det leder till minst påverkan på framkomligheten till och från skolan som ligger i anslutning till platsen. Motorfordonstrafiken leds om via Kjula- respektive Kungsvägen.

Vi startar arbetet runt 09.00 efter att den värsta trafiken passerat och räknar vara klara innan 16.00. Boende inom området kommer att kunna komma ut och in till sin parkering via Lasarettsgatan.

En karta över avstängningsområdet samt trafikomläggning bifogas det här pressmeddelandet.


För mer information, kontakta:
Kent Andersson, trafikingenjör på trafikavdelningen, Eskilstuna kommun,
016-710 72 92, kent.andersson5@eskilstuna.se
Isabelle Gimling, arbetsledare på park- och naturavdelningen, Eskilstuna kommun,
016-710 34 27 isabelle.gimling@eskilstuna.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar