Dialog om ny gång- och cykelbro i den östra delen av Eskilstunas centrum

Det ska vara enkelt att förflytta sig i Eskilstuna och i takt med att staden växer behöver vi både förbättra framkomligheten för gående och cyklister och knyta ihop stadens delar bättre. I slutet av oktober togs första spadtaget för en ny gång- och cykelbro som ska förbättra tillgängligheten till Munktellstaden. Nu är det dags att börja titta på en förbindelse i den delen av centrum där Hamngatan och Kyrkogatan möts. Innan vi går vidare med att undersöka möjligheterna för en ny gång- och cykelbro vill vi veta vad invånarna tycker. Var ska en eventuell ny bro placeras och vilka fördelar finns det med följande förslag?

  • Alternativ A - bro mot Stadsparken En bro som ansluter till Stadsparkens södra del skapar ett bra cykelstråk till stora stadsdelar som Eskilshem, Skiftinge och Östermalm. Bron bidrar också till att öka tillgängligheten till Stadsparken.
  • Alternativ B - bro mot Fördelningsgatan En bro i förlängningen av Fördelningsgatan skapar bättre möjlighet för ett gent gång- och cykelstråk från Fördelningsgatan som idag inte används så mycket av cyklister då cykelbana saknas.
  • Alternativ C - bro mot Djurgårdsvägen En bro i Djurgårdsvägens förlängning skapar en gen koppling från Djurgården och bostäder i Djurgårdsvägens närhet till centrum. Bostäder norr om Djurgårdsvägen kan också ha nytta av denna bro.

Dialogen genomförs som ett Spadenprojekt, dvs vi välkomnar synpunkter i ett tidigt skede. Svaren sammanställs och tas med i det fortsatta arbetet med att ta fram förslag på en ny gång- och cykelbro. Det finns i dagsläget ingen budget för en ny bro utan arbetet som pågår fokuserar på att utreda placering och konsekvenser av en framtida bro. Läs mer och lämna tankar och idéer på eskilstuna.se/broplacering eller i Fristadssalen i Stadshuset senast fredag 11 december.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare upplysningar kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun: Johan Örn, trafikplanerare, telefon 016-710 54 79 eller Pernilla Lindström, t.f. chef utvecklingsenheten telefon 016-710 25 04, 070-089 32 62.

För praktisk information kontakta Anna Wilhelmsson, kommunikationsstrateg stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun, 073-95 062 60.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar