En mässa om solel på ReTuna

PRESSMEDDELANDE

För att inspirera till att vi i Eskilstuna och Strängnäs klarar klimatmålen och minskar utsläppen av växthusgaser till 2020, bjuder vi in medelstora företag och lantbrukare till en solelsmässa. På solelsmässan får de tips om hur de kan producera egen el.

Ur ett ekonomiskt perspektiv blir det allt mer intressant att investera i solceller. Därför bjuder Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun i samarbete med Energikontoret i Mälardalen in till en solelsmässa. På mässan finns flera solelsföretag representerade och det blir föredrag av Fredrik Wedelstam från Energikontoret och Mattias Stjernström, samhällsentreprenör, delar med sig av sina erfarenheter och möjligheter med solcellsinstallationer.

Kommunens energi- och klimatrådgivare, Mattias Sjölund, finns på plats för att svara på medias frågor. Media välkomnas att delta när det passar under dagen.

Den inbjudan till mässan som tidigare gått ut till målgruppen bifogas detta pressmeddelande.

Tid: onsdag 15 november, 11.00–15.00
Plats: ReTuna Återbruksgalleria, Folkestaleden 5, Eskilstuna


För mer information, kontakta:
Mattias Sjölund, Eskilstuna kommun, energi- och klimatrådgivare,
072-977 78 03, mattias.sjolund@eskilstuna.se
Andreas Henriksson, Energikontoret
070-236 95 80, andreas.henriksson@energikontoret.se


Bakgrund
Eskilstuna kommuns totala energiförbrukning ska minska i enlighet med de nationella målsättningarna, vilket innebär en reduktion med 20 procent till 2020. Fokus skall ligga på effektivisering av elanvändningen. Minskningen avser totalt energibehov per invånare.

Strängnäs kommun ska bidra till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Kommunens långsiktiga mål är att minska sin klimatpåverkan genom att öka användningen av förnybar energi. Energianvändningen per invånare skall minska med 20 procent fram till år 2020. Solel kan bidra till att nå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar