Eskilstuna- och Torshällabor får tycka till om stadsrum och kvarter

PRESSMEDDELANDE

I sommar bjuder Eskilstuna kommun in till dialog om stadsutveckling i Eskilstuna och Torshälla. En mobil dialogcontainer ställs ut på tre platser för att det ska bli enklare att tycka till om staden och kvarteren.


Dialogcontainern på Östra torget i Torshälla.

I takt med att Eskilstuna växer ökar behovet av dialog och delaktighet i den pågående utvecklingen. För att så många som möjligt ska kunna komma till tals krävs olika metoder och mötesplatser. Nu testar kommunens stadsbyggnadsförvaltning ett nytt sätt att träffa invånarna och komma närmare deras vardag.

– Ingen känner sina kvarter bättre än de som bor där och rör sig på platsen. Den kunskapen är värdefull att få in i planeringen av stadens utveckling, säger Pernilla Lindström, översiktsplanerare i Eskilstuna kommun.  

Dialogcontainern kommer att användas i tre projekt i sommar. Ett av projekten handlar om stadsdelarna Lagersberg, Fröslunda och Råbergstorp, som ska utvecklas med fler bostäder och mer service. Området ska kopplas samman bättre med nya stråk och platser för människor att mötas på. Det här är ett arbete som kommer att ske på lång sikt. Det första steget är att göra en utvecklingsplan tillsammans med de som bor och verkar där. Dialogcontainern står vid Fröslunda idrottsplan fram till 20 juli. Läs mer på eskilstuna.se/minakvarter

Nästa dialogprojekt är utvecklingsplan Torshälla 2030. Ett förslag till plan för Torshällas framtida utveckling finns nu att ta del av och tycka till om. Förslaget bygger på tidigare dialoger och nu vill vi veta om det speglar framtidens Torshälla enligt invånare, verksamma och besökare. Containern står på Östra torget i Torshälla till den 1 juli och samrådet pågår fram till den 20 september. Mer information: eskilstuna.se/torshalla

Det tredje projektet handlar om en ny torgyta vid Mälardalens högskolas nya campus. Platsen ska tydliggöra högskolans huvudentré, vara en mötesplats för studenter, invånare och besökare och bidra till att koppla ihop Eskilstunas centrum med Munktellstaden. Ett första skissförslag är framtaget efter input från både studenter och eskilstunabor. 2-6 juli finns det möjlighet att ta del av förslaget på Bernhard Hellströms plats (Bibliotekstorget). Läs mer på eskilstuna.se/mdhtorget

– Det här är en demokratisk satsning som stärker människors möjlighet till påverkan i olika skeden av stadsplaneringen. Vi vill presentera förslag, men framförallt möta boenden och verksamma för att lyssna in och diskutera framtidens Eskilstuna, säger Pernilla Lindström, översiktsplanerare i Eskilstuna kommun. 


För mer information, kontakta:
Karl Tuikkanen, projektledare Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda,
016-710 39 17, 072-971 23 85, karl.tuikkanen@eskilstuna.se
Rina Oord Lundh, utvecklingsstrateg stads- och ortsutveckling Torshälla,
016-710 73 48, 070-089 36 00, rina.oord-lundh@eskilstuna.se
Malin Christensson, landskapsarkitekt MDH-torget,
016-710 39 70, 072-977 71 11, malin.christensson@eskilstuna.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media