Eskilstuna först med videolektioner för nyanlända på sex olika språk

I dagarna startar i Eskilstuna undervisning för nyanlända elever på deras egna språk. Syftet är att snabbt få igång undervisningen, redan innan eleverna har lärt sig svenska.

Eskilstuna är bland de första kommuner som anslutit sig till Språkprojektet, ett landsomfattande forskningsprojekt som utvecklar digitala och flerspråkiga läromedel. Bland projektets finansiärer finns statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

Eskilstuna har under senare tid tagit emot drygt 150 flyktingbarn i kommunens skolor. Flertalet har svårt att tillgodogöra sig undervisningen på svenska och kräver inledningsvis undervisning på sina egna hemspråk.
Det blir nu möjligt, tack vare Språkprojektet som erbjuder videolektioner i tio olika ämnen för högstadiet på somaliska, arabiska, tigrinska, engelska och dari - förutom svenska. På så vis kan nyanlända hålla samma takt i undervisning som sina svenskspråkiga kompisar.

Bland de skolor som anslutit sig till Språkprojektet finns Årbyskolan, Djurgårdsskolan, Faktoriet, Tegelviksskolan, Skiftingehus, Skogstorpsskolan och Stålforsskolan. Här omfattas cirka 2 700 elever och cirka 300 lärare.

Undervisningsfilmerna är även avsedda för svenska elever. Lärarna kan visa filmerna som komplement till lektionerna. Eleverna kan också när som helst på dygnet se filmerna via internet så många gånger de vill.

Varje film är på cirka tre minuter och sammanlagt ska det produceras över 1 000 lektioner. Till filmerna hör även Quiz, så att eleverna kan kontrollera sin kunskap. Filmerna produceras av företaget Studi.se i Stockholm som har engagerat ett stort antal lärare, ämnesexperter, manusförfattare, redaktörer, översättare och röstskådespelare.
Andra kommuner som anslutit sig till Språkprojektet är Landskrona, Borås, Sollentuna, Stockholm, Linköping och Bollebygd.


Vill du veta mer?
Kontakta:
Anna Landehag
biträdande skolchef för grundskolorna
Eskilstuna kommun
016-710 10 62
anna.landehag@eskilstuna.se

Studi.se 08-533 323 89 / 0760 511 333
www. studi.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media