Eskilstuna inspirerar på Intradagarna

Karin Löwenborg och Anders Lindström från Eskilstuna kommuns vuxenförvaltning är, tillsammans med forskningsledare Christine Gustafsson på Mälardalens högskola, inbjudna som key note-talare vid den nationella konferensen Intradagarna i Stockholm den 22-23 september.

De är inbjudna att tala om Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt i omsorg om vuxna personer med utvecklingsstörning, PFA, och det unika arbete som Vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun gör med implementering av detta i all LSS-verksamhet.

De kommer att presentera deras samarbete från det inledande pilotprojektet, över utformningen av PFA-boken med dess teorianknytning till implementeringsarbetet som just nu pågår, vilket de kommer att fokusera mest på.

 

Andra key-note talare är: Måns Möller, Lottie Giertz, Veronica Lövgren, Karl Grunewald, Thomas Jansson. Se gärna: http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/intradagarfolder2014.pdf

Läs mer om PFA här: http://eskilstuna.se/sv/Omsorg-och-hjalp/Funktionsnedsattning/Vuxna/Pedagogiskt-forhallnings--och-arbetssatt-i-omsorg-om-vuxna-personer-med-utvecklingsstorning-/
 

Om intradagarna

Intradagarna är en nationell konferens om stöd och service till personer med intellektuella funktionshinder. Det är i dag Sveriges viktigaste forum för idéutbyte och kunskapsinhämtning för alla som är engagerade i LSS-verksamhet. Personal, Intraläsare, forskare, organisationer och andra engagerade möts här och får viktiga idéer och kunskaper.

För mer information kontakta
utvecklingsledare Anders Lindström telefon 070-167 21 35 eller
Karin Löwenborg telefon 016-710 18 18

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media